Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Information

Så tycker användarna om Netdoktor


Publicerad den: 2012-07-02
Författare: Redaktionen, Netdoktor.se

För att kunna utvecklas och bli ännu bättre har Netdoktor.se låtit Userneeds genomföra en undersökning om användarvänlighet. Undersökningen skedde under april månad 2014 och totalt deltog 4 079 personer.

98 procent av användarna tycker att Netdoktor.se är en trovärdig och bra hemsida, vilket tyder på att det grundläggande innehållet håller en hög kvalitet och är mycket användbart.

Se även resultat från KANTAR kring Netdoktors besökares intresseområden, familj, utbildningsnivå, hushållsinkomst och besöksfrekvens på apotek och hälsokost (PDF) »

Könsfördelning

Netdoktors besökare är i hög grad kvinnor, med 79% mot 21% män. 

Åldersfördelning

Ålderfördelningen bland användarna på Netdoktor är väl spridd. Den senaste undersökningen visar att Netdoktor idag, 2014, har en större spridning än förra året och speciellt åldersspannet 20-59 år har ökat.

 

Geografisk fördelning

Netdoktor har besökare från hela Sverige och är representativa med den svenska befolkningen. De flesta kommer från Stockholms län (20,4 %), Västra Götalands län (16,1 %) och Skåne län (12,1 %). Övriga besökare är jämnt fördelade på resterande län.

  

 

Informationen är högkvalitativ, lättförståelig och trovärdig

98% av besökarna anser att sjukdomsinformationen på Netdoktor är lätt att förstå och att hemsidan ger intryck av att organisationen bakom är professionell och trovärdig. 

Vad gäller trovärdighet, hastighet och språk sker en ständig förbättring för varje år. Vad gäller Netdoktors nya design 2013 bedömer besökarna den som mycket välordnad, lättnavigerad och modern. 

Det samlade intrycket från 2014 års användarundersökning är "mycket bra" eller "bra" enligt 98% av användarna.

 

 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons