Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Solskador

Solbränna

Solbränna är en första gradens brännskada. Om solandet fortsätter efter en sådan brännskada, uppstår en stark solbränna – 2:a och 3:e gradens brännskada.


Uppdaterad den: 2020-01-21

Bränt sig i solen
Annons

Vad är solbränna?

Solinflammation (solbränna) är ett samlingsnamn för hudens olika reaktioner på solstrålar. Solbränna är den vanligaste akuta effekten av UV-strålning på vit hud.

Solbränna klassificeras som en första gradens brännskada. Det är en inflammatorisk reaktion med blodkärlsutvidgning i huden, svullnad, klåda och sveda, som gradvis försvinner inom några dagar. Om solbadandet fortsätter, kommer solbrännan att förvärras och ge svår solbränna, som betecknas som en 2:a – eller 3:e gradens brännskada.

Solbränna orsakas av både UVA-och UVB-strålning. UVB stimulerar produktionen av färgämnet melanin i huden, medan UVA-strålning ger brun färg genom redan existerande melanin. Om strålningen ger störst brunfärgning eller röd hud beror på hudtyp. För den vanlige svensken är det svårt att bli brun utan att också bli bränd. Medan det för personer med en hudtyp som tål solen bättre, är brunfärgningseffekten större än utvecklingen av rodnad.

Akut solbränna

Brännskada grad 2 efter solning

Akut solbränna är den vanligaste formen av solinflammation och de flesta av oss har upplevt att bli akut solbränd en eller flera gånger. Hudreaktionen kommer vanligtvis 8–24 timmar efter solning. Huden blir röd och smärtsam. Vid mer allvarliga brännskador kan det bildas blåsor, som är väldigt smärtsamma. Efter några dagar går rodnaden över och huden börjar flagna.

Soleksem

Soleksem

Vissa människor får soleksem av solande. Detta anses vara en allergisk reaktion, men det är oklart vad som utlöser denna effekt. Soleksem ses oftare hos kvinnor än hos män. Eksemet dyker upp efter det första mötet med solen på våren eller sommaren och ses endast på den del av huden som har blivit utsatt för solstrålar. Eksemet kan se ut på många olika sätt hos olika personer, men oftast får man röda prickar och små blåsor på huden som kliar kraftigt.

Solreaktion kan utlösas av läkemedel

Kemiska reaktioner i huden mellan de ultravioletta strålarna från solen och olika ämnen som finns i kroppen kan ge hudutslag. Detta är typiskt hos personer som behandlats med vissa mediciner. En åtskillnad görs mellan reaktioner där solljuset leder till direkt skada (fototoxicitet) eller där solljuset utlöser allergiska reaktioner (fotoallergi).

En fototoxisk reaktion ser ut precis som solbränna. Huden blir röd och öm på de ställen som utsatts för sol. Denna reaktion kommer direkt efter det första mötet med solen.

Vid fotoallergi blir kroppen allergisk mot ämnen i medicinen, eftersom de omvandlas av de ultravioletta strålarna från solen. Hud som utsätts för sol blir röd och ofta utvecklas ett eksem som kliar. Typiskt för den fotoallergiska reaktionen är att utslagen i regel inte kommer förrän man har varit i solen några gånger.

Annons
Annons

Orsak

Ultravioletta strålar från solen påverkar huden på många sätt. Både UVA-och UVB-strålar gör att man blir bruna i solen, men det är bara UVB-strålarna som ger huden skydd mot solstrålarnas negativa effekter genom att göra huden tjockare och genom att öka produktionen av pigment. UVA kan dock ge en pigmentökning. Troligen är det UVB-strålarna som ger solbränna, medan UVA-strålarna ligger bakom soleksemet.

Förutom allergier och eksem ökar oklokt solande hudens åldrande i form av rynkor och risken för hudcancer ökar.

Fototoxiska och fotoallergiska eksemen beror på reaktioner mellan UV-strålar och läkemedel, som en del människor har i huden. Ett stort antal läkemedel kan orsaka sådana reaktioner, bland annat vissa antibiotika, antidepressiva medel, antipsykotiska läkemedel, p-piller och många fler. Det är också viktigt att komma ihåg att salvor och krämer, som smörjs på huden samt parfymer, kan ge reaktioner. Detta gäller särskilt parfymer.

Diagnos

Alla typer av solinflammation kommer efter solning. Den typiska lokaliseringen på hud som utsatts för sol, tillsammans med den tid på året när utslagen kom för första gången, gör att diagnosen oftast är enkel. En översikt över vilka läkemedel som används är avgörande för att förstå en del av reaktionerna.

Särskilda utredningar är sällan nödvändigt vid sådana reaktioner, men vissa tester kan utföras om diagnosen inte är helt tydlig.

Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Det viktigaste sättet att undvika solinflammationer är att sola försiktigt. Användning av kläder och solkräm med tillräcklig solskyddsfaktor.

Solande bör ske försiktigt, så att huden gradvis vänjs vid solen. Detta är särskilt viktigt för undvikande av soleksem. Solbrännan som fås i solarium beror enbart på UVA-strålar och ger därför bara ett litet skydd mot UVB-strålar och solbränna. Det bästa sättet att minska UVB-strålningen är att undvika att vara i solen under timmarna före och efter den tid då solen står som högst och detta är klockan 13 på sommaren. Täckning av huden ger delvis skydd, men tänk på att ultravioletta strålar tränger genom tyg.

Behandling av solskador

Alla solinflammationerna behandlas i stort sett på samma sätt:

  • Använd kylande krämer.
  • Om det är svår klåda eller sveda, kan klådstillande medel användas, antingen som en kräm eller tabletter.
  • Vid smärta kan receptfria smärtstillande läkemedel hjälpa.
  • Kortisonkräm kan smörjas in på de brända områdena eller på eksemet. I de flesta fall används den mildaste formen, hydrokortison, som är receptfri, men nyttan kan ifrågasättas.
  • Som smärtlindrande första hjälp kan det vara effektivt att lägga våta lakan över de solbrända partierna.
  • Vid allergiska reaktioner där det inte går att undvika vistelse i solen, måste möjligheten att sluta med det speciella läkemedel som har utlöst besvären övervägas.

Prognos

  • Akut solbränna går över inom några dagar, men kan vara mycket smärtsam speciellt den första dagen.
  • Vissa människor med uttalade solreaktioner kan uppleva att utslaget sprider sig till delar av huden som inte har varit utsatta för solljus.
  • Om man har utvecklat en fotoallergisk reaktion mot ett läkemedel, kommer den inte att försvinna vid fortsatt solning.
  • Tendensen till soleksem försvinner däremot ofta efter en till två säsonger.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons