Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Håravfall hos kvinnor

Kvinnligt håravfall brukar oftast ske mitt på hjässan i form av uttunning av håret, istället för totalt tapp.


Publicerad den: 2019-12-02

Annons

Vad är håravfall hos kvinnor?

Den medicinska beteckningen på håravfall är alopeci. Håravfall hos kvinnor (och män) betecknas androgen alopeci. Namnet kommer egentligen från den manliga varianten av håravfall. Androgener betecknar manliga könshormon, och förr trodde man att kvinnligt håravfall berodde på överskott av dessa hormoner, men det stämmer inte längre. Dock har namnet kvarstått.

Karakteristiskt just för kvinnors håravfall är att håret tunnas ut kring mittlinjen mitt på huvudet, men inte försvinner helt. Ibland försvinner håret även från andra platser. 

För många kan håravfallet ge stor psykisk och social belastning, och på så sätt påverka både det psykiska måendet och livskvaliteten. 

Håravfall hos kvinnor är inte ett ovanligt problem och mer än en tredjedel av alla kvinnor upplever betydligt håravfall någon gång i livet. Främst förekommer det efter klimakteriet, men kan även ske egentligen i vilken ålder som helst och bero på olika orsaker. 

Hårets normala cykel

Ens hårbotten har ungefär 100 000 hårstrån. Ett strå består av en hårfollikel med hårrötter, och hårskaft som växer genom huden och blir till det hår vi ser växa ut från hårbotten. I genomsnitt växer ett hårstrå 15 cm på ett år. Håret har tre faser:

  • Anagen fas
  • Katagen fas
  • Telogen fas

I den anagena fasen växer hårstrået mer än 90 % av sin längd. Dessa hårstrån är djupt förankrade i underhudsvävnaden och är svåra att dra loss från hårbotten. Håret förnyar sig hela tiden och förblir kvar på skalpen i 3 till 7 år innan de ersätts av nytt hår. Den anagena fasen utgör den stora merparten av hårets levnadstid. 

Den katagena fasen kommer efter den anagena fasen och innebär en 2-veckorsfas där hårcellerna dör. Vad som gör att ett hårstrå går in i denna fas vet man inte.

Den telogena fasen kommer efter den katogena fasen och är en vilofas som varar i 2 till 4 månader. Tillsammans med anagent hår är telogent hår lokaliserat högre upp i huden och kan därför dras ut mycket lättare. Normalt gör sig skalpen av med cirka 100 hårstrån per dag. 

Annons
Annons

Symtom

Beroende på vilken typ av håravfall som sker kan symtomen variera.

Håravfall hos kvinnor drabbar främst den centrala delen av huvudet och besparar den främre hårlinjen. Istället ses en bredare mittfåra mitt på huvudet jämfört med bakhuvudet. Hos vissa kvinnor ses även håravfall på sidorna av huvudet.

Vid kvinnligt mönster av håravfall är det nya håret som ersätter tunnare och finare, för att tillslut istället upphöra.

Generell uttunning talar alltså för androgen alopeci eller telogent effluvium.

Om håravfallet istället sker fläckvis talar det mer för alopecia areata, en hårbottensjukdom. Klassiskt sett är hårrötterna med också vid areata-formen, något som även sker vid telogent efflivium.

Orsak

Det finns ingen entydig förklaring på varför kvinnor tappar håret. I vissa fall beror det på andra, underliggande sjukdomar som svampinfektion eller alopecia areata. Förr har man trott att kvinnor med håravfall har en högre andel manliga hormoner, men denna teori har inte visat sig stämma. Vi vet inte vilken roll androgener (manliga könshormon) spelar för roll vid kvinnligt håravfall.

Kvinnligt håravfall, kallas alltså också androgen alopeci när det inte finns en bakomliggande sjukdom, är den vanligaste orsaken till håravfall. Oftast kan det finnas fall i familjen med liknande besvär och det kan uppstå egentligen närsomhelst efter puberteten (enstaka fall hos barn finns rapporterade också). I 70-årsåldern har man sett att upptill 40 % av alla kvinnor har besvär med håravfall.

En orsak är stressutlöst håravfall, också kallat telogent effluvium. Tillståndet inträffar när cirka 30 till 50 % av alla hårstrån går in i en den telogena fasen, alltså den vilande fasen. Dessa hårstrån tappas sen cirka 3 månader senare och kvinnor med detta tillstånd kan tappa mer än 300 hårstrån per dag. Det föreligger ett generellt uttunnande håravfall. Hos cirka en tredjedel finns ingen förklaring till att detta händer, medan två tredjedelar varit med om något av nedanstående tre månader innan:

  • Allvarlig sjukdom eller betydlig stress, exempelvis efter kirurgi, förlossning, snabb viktnedgång, näringsbrist, hög feber, str blödning
  • Hormonförändringar
  • Start av vissa läkemedel såsom cellgifter, hormoner, antiepileptika, blodförtunnande mediciner, betablockerare, ACE-hämmare, litium

Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är en typ av hormonförändringar som kan ge håravfall. Andra symtom vid PCOS kan vara så kallad hirsutism det vill säga ökad hårväxt i ett mönster som annars klassas som manligt (ansikte, haka, mage). 
Även förhöjt eller för låga nivåer av thyroideahormon kan orsaka håravfall. 

Vissa eksemsjukdomar som psoriasis eller seborroiskt eksem kan också öka mängden håravfall.

Annons
Annons

Diagnos

Mönstret av håravfallet är avgörande pusselbitar för att diagnostisera vilken slags håravfall som skett. 

Ibland tar man blodprover för att utesluta andra sjukdomar, som thyroideasjukdomar eller liknande. 

Behandling

Målet med behandlingen är att begränsa ytterligare håravfall och försöka generera ny tillväxt. 

Hur mycket behandlingen hjälper varierar, dessvärre är det en stor andel som inte blir särskilt förbättrade trots behandling. Man brukar prova med minoxidil och om det inte fungerar antiandrogena mediciner. Effekten av behandling dröjer upp till ett år i vissa fall. 

Minoxidil verkar vara den säkraste och mest effektiva behandlingen av androgen alopeci. Runt hälften visade sig i en studie få ökad hårväxt, dock inga stora mängder. Cirka 13 % fick tydligt förbättrad upplevd hårväxt. Siffrorna var bättre än placebosiffrorona.

Prognos

Androgen alopeci leder nästan aldrig till skallighet hos kvinnor. Prognosen är dock svår att sia om, utan behandling ökar håravfallet gradvis men hos många stannar det sedan upp vid en viss nivå. Det är svårt att säga hur långt det kommer gå hos vilka patienter.

Telogent effluvium brukar vara i cirka 6 månader, förutsatt att den utlösande orsaken inte kvarstår. Kroniskt telogent effluvium är håravfall som varar mer än 6 månader, hos vissa kan ett sådant håravfall vara i flera år, men det är ovanligt.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer

  • Håravfall, patientrådgivning
  • Håravfall hos kvinnor – text för sjukvårdspersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.