Fakta | Hormonsjukdomar

Hyperparatyreoidism


Uppdaterad den: 2013-11-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är paratyreoidea?

Paratyreoideakörtlarna (bisköldkörtlarna) är fyra små körtlar som sitter invid sköldkörteln (tyreoidea) på framsidan av halsen. Körtlarna producerar ett hormon som kallas paratyreoideahormon (PTH). Det här hormonet har till uppgift att reglera kalciumnivån (kalknivån) i kroppen. Om det utsöndras mycket av hormonet frigörs kalcium från skelettet, det vill säga att skelettet förlorar kalk.

Vad är hyperparatyreoidism?

Hyperparatyreoidism är ett tillstånd där bisköldkörtlarna producerar för stora mängder PTH. Detta kan bero på flera olika saker:

  • Överproduktion på grund av fel i kroppens eget försvarssystem (immunsystem).
  • Förstoring av körtlarna på grund av stort behov under en längre tid.
  • Tumörer i körtlarna. Cirka 80 % av fallen beror på en godartad liten tumör i en av körtlarna.

I Sverige har 2–3 av 100 kvinnor över 50 års ålder den här sjukdomen. Hyperparatyreoidism är vanligare efter 50 års ålder och är vanligare hos kvinnor än hos män. Tillståndet är också mycket vanligare hos personer där det har påvisats njursten. Det kan bero på ökad utsöndring av kalcium via njurarna, vilket kan orsaka njursten.

Annons
Annons

Symtom

I över hälften av fallen finns inga symtom. Om symtom föreligger är de ofta svaga och inte särskilt typiska. Det kan till exempel vara matsmältnings- och avföringsbesvär, att man måste kissa ofta och är mycket törstig. Om man får njursten märker man naturligtvis detta i form av kraftiga mag-/sidosmärtor. Det kan också förekomma depressiva besvär, ovanlig trötthet, oro, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och i sällsynta fall psykos. Då PTH tappar skelettet på kalcium kommer man i senare stadier att kunna få benbrott till följd av benskörhet.

Diagnos

Eftersom hyperparatyreoidism är en sjukdom med få symtom leder det till att den är svår att upptäcka. I de flesta fall är det tillfälliga fynd som gör att läkaren misstänker tillståndet. För att kontrollera om misstanken är berättigad mäts mängden kalcium i blod och urin. Dessutom tas ett blodprov för att mäta mängden PTH. Om läkaren anser det nödvändigt kommer man att bli remitterad till en specialistmottagning för ytterligare undersökning.

Vid behov för ytterligare undersökningar kan skintigrafi i kombination med ultraljud i de flesta fall lokalisera en eventuell tumör. Andra undersökningar som kan vara aktuella är röntgen av skelett och lungor samt mätning av bentäthet.

Annons
Annons

Behandling

Det viktigaste är att försöka normalisera kalciumnivån. Om man har en lindrig form utan symtom kan egenbehandling vara förstahandsalternativet. Den består i mycket fysisk aktivitet, rikligt med dryck och att undvika mat/kosttillskott som innehåller mycket kalcium. Kvinnor som har passerat övergångsåldern ges ofta östrogentillskott. Utöver detta är regelbundna kontroller viktiga för att följa tillståndet. Många av dem som är symtomfria märker aldrig av sjukdomen och läkaren sätter inte in behandling förrän eventuella symtom uppstår.

För dem som har symtomgivande hyperparatyreoidism kan läkemedelsbehandling vara en möjlighet, men kirurgi är mer aktuellt.

Kirurgi

Eftersom en liten godartad tumör orsakar mer än 80 % av fallen av primär hyperparatyreoidism innebär borttagning av tumören att tillståndet botas. Operation rekommenderas för patienter med symtom, njursten eller stensjukdom, nedsatt njurfunktion eller benskörhet till följd av hyperparatyreoidism. Operation kan också vara aktuellt för patienter utan symtom om kalciumvärdena i blodet är höga och kalciumutsöndringen i urinen är hög, vid reducerat bentäthet, ung ålder (under 50–60 år) eller om det finns problem med medicinsk uppföljning.

På senare tid utförs ingreppet med hjälp av titthålskirurgi. Ingreppet kan då utföras med lokalbedövning, det går fort, kan ofta utföras som dagkirurgi, ger inte fler komplikationer än traditionell kirurgi, ärret blir mindre och resultaten är lika goda.

Prognos

Det är som sagt många som aldrig märker att de har hyperparatyreoidism. Bland dem som upplever symtom kan det finnas risk för senare komplikationer. Detta kan vara benbrott, njursvikt, cirkulationsrubbningar, högt blodtryck och nedsatt hjärtfunktion.