Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tillväxtavvikelser


Publicerad den: 2014-03-05

Annons

Vad är tillväxtavvikelser?

Vissa barn kan vid födseln vara små eller stora i förhållande till vad som är normalt. Sådana tillväxtskillnader bedöms i förhållande till den förväntade storleken baserat på hur länge graviditeten varat. När ett barn är litet i förhållande till gestationsåldern ("small for gestational age", SGA) har det en vikt som är mindre än 10:e percentilen vid en given ålder. 10:e percentilen innebär de 10 % av barnen med lägsta vikt. 

Stor för gestationsålder ("large for gestational age", LGA) definieras som vikt över 90:e percentilen vid en given ålder. Det innebär 10 % av de tyngsta barnen. 

Ibland upptäcker mamman själv att magen växer mindre eller mer än förväntat. Tillstånden upptäcks annars oftast på mödravårdskontroller genom avvikande symfys-fundus mått, som är ett yttre mått på livmodern och därmed fostrets tillväxt. Symfys-fundus (SF) måttet är avståndet från blygdbenet till den övre gränsen av livmodern. SF-måttet bedöms vid varje mödravårdskontroll efter graviditetsvecka 24.

Annons
Annons

Orsak

Dåligt reglerad diabetes hos mamman kan ge stora barn. Hos SGA-barn är ibland mammans egen födelsevikt och kroppslängd låg. Ofta kan barnet också ha syskon som var små när de föddes.

Om mamman är sjuk under graviditeten ökar risken att barnet får låg födelsevikt.

Störningar i moderkakans funktion, havandeskapsförgiftning, tvillingar, missbruk av droger eller ätstörningar hos mamman kan också resultera i att barnet som föds blir mindre än förväntat.

Det kan också finnas andra skäl till att magen växer onormalt. För mycket fostervatten, för lite fostervatten samt flerbarnsfödslar ger avvikande SF-mått. Ultraljudsundersökning med viktskattning av fostret ger en säkrare diagnos.

För mycket fostervatten kan bero på missbildningar hos barnet, men ofta hittar man ingen tydlig orsak. För lite fostervatten kan också bero på missbildningar. Det kan också bero på läckage av fostervatten. Flerbördsgraviditeter leder ofta till avvikande storlek på livmodern, och en eller båda av barnen kan ha en tillväxtrubbning.

Diagnos

Alla former av tillväxtavvikelser identifieras med störst säkerhet genom ultraljudsundersökning. De vanligaste orsakerna till varför gravida kvinnor skickas till ultraljudsundersökning är att barnmorskan/läkaren upptäcker ett avvikande SF-mått.

Vid onormal tillväxt av fostret remitteras mamman till specialistmödravård/förlossningsavdelningen för ytterligare kontroller. Beroende på vad man hittar vid undersökningarna, kan fortsatta kontroller av mamman och fostret göras i samarbete mellan sjukhuset och mödravården.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.