Tillväxtavvikelser


Publicerad den: 2014-03-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är tillväxtavvikelser?

Vissa barn kan vid födseln vara små eller stora i förhållande till vad som är normalt. Sådana tillväxtskillnader bedöms i förhållande till den förväntade storleken baserat på hur länge graviditeten varat. När ett barn är litet i förhållande till gestationsåldern ("small for gestational age", SGA) har det en vikt som är mindre än 10:e percentilen vid en given ålder. 10:e percentilen innebär de 10 % av barnen med lägsta vikt. Ett annat sätt är att ange viktavvikelse i form av standarddeviationer eller procent. En viktavvikelse på -2 SD motsvarar -22 % i skattad vikt jämfört med förväntad vikt i förhållande till graviditetslängden.

Stor för gestationsålder ("large for gestational age", LGA) definieras som vikt över 90:e percentilen vid en given ålder. Det innebär 10 % av de tyngsta barnen. Alternativt skattad vikt mer än + 2 SD vilket motsvarar mer än + 22 % vid en given graviditetslängd. Tillväxthämning definieras som vikt under 10:e percentilen eller viktavvikelse mer än - 22 % hos ett foster, där tillväxten hämmats på grund av sjukdom. Detta är alltså en undergrupp till SGA. Ett barn kan således vara SGA av genetiska orsaker utan att vara tillväxthämmat.

Avvikande tillväxt kommer i vissa fall att upptäckas av modern själv genom att magen växer mindre eller mer än väntat. Tillstånden upptäcks annars oftast på mödravårdskontroller genom att barnmorskan/läkaren upptäcker ett avvikande symfys-fundus mått, som är ett yttre mått på livmodern och därmed fostrets tillväxt. Symfys-fundus måttet är avståndet från blygdbenet till den övre gränsen av livmodern.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Orsak

Dåligt reglerad diabetes hos modern kan ge stora barn. Hos SGA-barn är ibland moderns egen födelsevikt och kroppslängd låg. Ofta kan barnet också ha syskon som var små när de föddes.

Om modern är sjuk under graviditeten ökar risken att barnet får låg födelsevikt.

Störningar i moderkakans funktion, havandeskapsförgiftning, tvillingar, missbruk av droger eller ätstörningar hos modern kan också resultera i att barnet som föds blir mindre än väntat.

Annons
Annons

Det kan också finnas andra skäl till att den gravidas mage växer onormalt. För mycket fostervatten, för lite fostervatten samt flerbarnsfödslar kommer alla ge olika symfys/fundus-mått. Ultraljudsundersökning med viktskattning av fostret ger en säkrare diagnos.

För mycket fostervatten kan bero på missbildningar hos barnet, till exempel förträngning av matstrupen vilket gör att fostret inte sväljer fostervatten, men ofta finner man ingen tydlig orsak. För lite fostervatten kan också bero på missbildningar, framförallt av urinvägarna. Det kan också bero på läckage av fostervatten. Flerbördsgraviditeter leder ofta till avvikande storlek på livmodern, och en eller båda av barnen kan ha en tillväxtrubbning.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Hur diagnostiseras tillståndet?

Alla former av tillväxtavvikelser identifieras med störst säkerhet genom ultraljudsundersökning. De vanligaste orsakerna till varför gravida kvinnor skickas till ultraljudsundersökning är att barnmorskan/läkaren uppträcker ett avvikande SF-mått.

Vid onormal tillväxt av fostret remitteras den gravida kvinnan till specialmödravård/förlossningsavdelningen för ytterligare övervakning. Beroende på vad man hittar vid undersökningarna, kommer ytterligare kontroll av den gravida och fostrets tillväxt vara ett samarbete mellan sjukhuset och mödravården.