Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Cancer i vulva

Vulvacancer är en ganska ovanlig cancerform hos kvinnor, ungefär lika frekvent som peniscancer hos män. Framför allt äldre kvinnor drabbas.


Backlund Magnus foto Gunilla Sonnebring
Publicerad den: 2014-02-11
Författare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Vulvacancer är cancer i de yttre könsorganen, främst blygdläpparna. Vulvacancer är relativt ovanligt, men ungefär fyra gånger vanligare än cancer inne i slidan, vaginalcancer. Vulvacancer drabbar 120-130 svenska kvinnor per år och förekommer främst hos kvinnor äldre än 70 år. Cirka 50 kvinnor dör av vulvacancer per år i Sverige.

Orsakerna till vulvacancer är inte helt klarlagda, men infektion med det humana papillomviruset (HPV) är en riskfaktor, även om sambandet med HPV inte är lika starkt som det är för uppkomsten av vaginal- eller livmoderhalscancer.

Symtom

Vanliga symtom är långvarig sveda eller klåda, ett sår som inte läker eller en knöl. Hos många av dessa har klådan funnits i fem till tio år innan diagnosen ställs. Även synliga hudförändringar kan uppstå (som ibland är malignt melanom).

Annons
Annons

Diagnos

Misstanke om vulvacancer ska föranleda en noggrann gynekologisk undersökning. Från misstänkt synlig förändring, eller kännbar knöl, tas ett vävnadsprov (biopsi) som skickas till patolog för bedömning. Vid misstanke om melanom kan en hudläkare behöva kopplas in.
Utredningen kan sedan kompletteras med röntgenundersökningar med datortomografi eller magnetkamera (MR).

Behandling av cancer i vulva

Standardbehandlingen vid vaginalcancer är kirurgi. Den kan behöva kompletteras med lokal strålbehandling för att öka chansen till bot. Sjukdomen kan ofta behandlas så att man blir botad, men förutsätter att sjukdomen upptäcks innan cancern börjat sprida sig. Omkring 70 procent av patienterna lever fem år eller mer efter ställd diagnos.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons