Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hudcancer

Efter behandlingen av malignt melanom


Uppdaterad den:

Annons

För många som behandlas för malignt melanom är de praktiska konsekvenserna små. Tumören tas bort med ett förhållandevis litet ingrepp och man behöver inte läggas in på sjukhus. Sjukskrivning är ofta inte heller nödvändig. På många sätt går livet vidare som om ingenting hade hänt.

Men ingen som får diagnosen cancer går igenom detta oberörd. För många är de psykiska efterverkningarna de besvärligaste. Detta är inget man kommer över snabbt, även om själva cancern behandlats med gott resultat. När den första chocken har lagt sig är ångest och osäkerhet en helt normal reaktion. Man blir extra uppmärksam på sin egen kropp när det gäller symtom och förändringar. Tiden innan man ska på kontroll blir extra påfrestande.

Det är viktigt att man använder sin läkare, inte bara för att utföra kontroller, utan även som samtalspartner. Det är klokt att skriva ned alla frågor man har, innan man går till nästa läkarbesök. Det är bättre att tala med någon om det som oroar en än att gå ensam och fundera. Familj och vänner kan vara ett gott stöd och öppenhet lönar sig.

Uppföljning och kontroll

Uppföljning av patienter, som har behandlats för malignt melanom, är viktig. Risken för att få ett nytt melanom är större hos dem än hos andra. För övrigt ska alla födelsemärken som avlägsnats undersökas mikroskopiskt och patienten har alltid rätt att få veta resultatet.

Alla patienter som har opererats för malignt melanom bör erbjudas återbesök för information, riskbedömning och undersökning. Beroende på riskbedömningen bestämmer läkaren hur ofta och hur länge patienten måste gå på kontrollbesök.

På kontrollerna tittar läkaren noga på ärret och huden runt omkring. Läkaren undersöker även lymfkörtlarna i det närmaste dräneringsområdet, till exempel i armhålor och ljumskar och på halsen. Pigmentnevi (födelsemärken) på andra ställen på kroppen kontrolleras också.

Det händer att sjukvården inte håller sig till fastlagda rutiner. Det är därför är det viktigt att den som har behandlats för malignt melanom känner till sina rättigheter och säger ifrån om de inte uppfylls.

Det är viktigt att patienten skaffar sig så mycket information som möjligt.

Annons
Annons

Självundersökning

Även om det finns fasta rutiner för kontroller är det avgörande att den enskilde själv är uppmärksam, så att eventuella nya tumörer kan hittas så tidigt som möjligt. Patienten bör noga se på ärret och området runt det och lägga märke till förändringar. Det gäller även födelsemärken på andra ställen på kroppen. En spegel, foton eller en annan person kan vara till god hjälp. Patienten bör också känna efter om det finns svullna lymfkörtlar i armhålorna, ljumskarna eller på halsen. Kontakta läkare omedelbart om du hittar något misstänkt.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.