Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Artros

Tumbasartros, artros i tumme

Artros i tummen drabbar oftast personer över 40–50 år, och oftast kvinnor. Det kan leda till smärta och stelhet i leden. Det finns olika behandlingsalternativ för att minska besvären.


Uppdaterad den: 2020-10-27

tummar och två händer
Annons

Vad är tumbasartros?

När man har artros i tumbasen, det vill säga leden mellan tummens mellanhandsben och handledsben, kallas det för tumbasartros. Vid artros har brosket som ligger i leden fått sämre kvalitet. Det leder till inflammation i leden och förändringar i benet under brosket.

Tumbasartros är ett ganska vanligt tillstånd, i synnerhet hos kvinnor över 40 till 50 år gamla. Det förekommer ibland bland yngre, särskilt efter en tidigare skada.

Annons
Annons

Symtom

Lokalisationen av tumbasartros

Tumbasartros ger smärtor och stelhet i leden, och smärtorna kan stråla ut i tummen och i underarmen. Smärtan kan göra att man har svårt att ta i med full kraft och så småningom kan tummen bli stel och svår att röra. Det kan påverka funktionen i handen med svårigheter att greppa saker. Man kan också bli svullen över leden. Vid långt gången artros kan värken i tummen vara konstant och påverka nattsömnen.

Orsak

Vid artros har broskets kvalitet långsamt försämrats och i vissa fall kan det till och med ha försvunnit. Det leder till inflammation i leden och förändringar i benet under brosket. Oftast ger det symtom i form av smärta och försämrad rörlighet i leden. Ibland kan det bildas ny benvävnad. Vid tumbasartros kan de muskler som finns kring tumbasen bli svaga. 

Den exakta orsaken bakom tumbasartros är okänd. Faktorer som ökar risken är ärftlighet för tillståndet, högre ålder, tidigare skador i tummen, övervikt, hård eller upprepad mekanisk belastning och infektioner i leden. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen baseras på uppgifter från sjukdomshistorien och en undersökning av tummen. Prover eller röntgenbilder behövs inte för diagnos. Om det är oklart om besvären beror på tumbasartros kan en röntgenbild tas för att bedöma om det föreligger andra tillstånd.

Behandling av tumbasartros

Tumbasartros kan ge smärtor och nedsatt funktion i handen, men är annars en ofarlig sjukdom. Generellt gäller att aktiviteter som framkallar smärtorna bör undvikas. Ibland kan man använda hjälpmedel för att undvika att tummen belastas och behandling med stödortos eller skena kan hjälpa. En arbetsterapeut kan hjälpa till vid utformning av hjälpmedel och kan dessutom hjälpa till med att skapa ett träningsprogram för handen. Man har sett att träning av handen kan minska smärta, öka rörligheten och öka funktionen i handen. Periodvis kan man ha nytta av läkemedel som dämpar inflammationer och därmed lindrar smärtor (NSAID-preparat). I första hand kan man testa att använda lokala läkemedel, som ibuprofen gel som man smörjer direkt på huden övanför leden. Ibland har tablettbehandling bättre effekt. Paracetamol kan också prövas men man har sett att det ofta har dålig effekt vid artros. En injektion med kortison kan prövas, men den vetenskapliga dokumentationen om nyttan av kortisoninjektioner är mycket svag. 

Vid fortsatta besvär kan man skickas till en ortoped för en operation. 

Prognos

Artros är en sjukdom som långsamt försämras men alla får inte ökade besvär med tiden. Med behandling är prognosen god. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.