Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Pollenallergi och amning? Loratadin?

Hej, vad gäller egentligen, kan jag ta Loratadin under pollensäsong (jag ser att det finns svar på denna fråga från 2008, men det har ju kommit nya riktlinjer från 2010 vad jag förstår?). Jag kommer att amma hela pollensäsongen, på BVC och VC ges olika besked, på bipacksedeln anges att man ej ska ta Loratadin. Finns annars alternativ på eller utan recept?

Svar:

Hej!

Mitt korta svar är att om du haft god effekt av Loratadin på dina pollenutlösta allergibesvär så bör du fortsätta med den behandlingen även när du ammar.
Men eftersom det, som ditt inlägg visar, finns skilda meningar om användningen av antihistaminer under amning så vill jag gärna utveckla mitt svar.

Tidigare rekommenderades under amning de preparat som funnits länge på marknaden utan att man i den kliniska vardagen uppmärksammat skadliga effekter på barnet. Problemet är att dessa antihistaminer ( t. ex. Tavegyl, Polaramin) ofta har uttalad trötthet som biverkan.

De nya antihistaminerna som inte ger någon, eller bara ringa, trötthet dominerar numera behandlingen. Men är dessa läkemedel säkra att ta under amning? Går läkemedlet över i bröstmjölken? I så fall, innebär den dos barnet får någon risk? Anmärkningsvärt nog saknas för de flesta antihistaminpreparat uppgifter om medlet går över i bröstmjölk. Mot bakgrund av denna osäkerhet rekommenderar ofta producenten att inte använda läkemedlet vid amning. När det gäller Loratadin så har dock dosen till barnet i en studie på ammande kvinnor beräknats vara låg ( < 1 % av mammans dos ). Läkemedelskommittén i Stockholms län bedömer mot denna bakgrund och med hänsyn till loratadins farmakologiska egenskaper att risken för barnet är försumbar vid normala doser. En expertgrupp av svenska allergiläkare och allergiforskare, i vilken jag för övrigt själv ingick, kom fram till en liknande uppfattning ( 2009). Gruppen bildades på initiativ av Astma och Allergiförbundet som upplevde bristen på klar information om behandling vid graviditet och amning som problematisk.

Läkemedelsindustrin gör dock i många fall, men inte alltid, mer restriktiva bedömningar. Så t. ex. anger en producent av loratadin att "behandling rekommenderas inte hos ammande kvinnor". En annan producent anger att läkemedlet i fråga (cetirizin) "bör undvikas under amningsperioden". Motiveringen är att uppgiften om övergång till modersmjölk saknas eller bedöms otillräcklig för att bedöma risken för barnet. Ett tredje nytt antihistamin (levokabastin), som ges i form av nässpray, har visats passera över i modersmjölk. Men risken för påverkan på barnet bedöms av den producenten som "osannolik" vid normala doser.

Allergisk rinit påverkar ofta livskvaliteten med trötthet och koncentrationssvårigheter förutom lokala symtom. Vid en sammanvägning av den dokumenterat goda effekten av loratadin och den utomordentligt låga risken för barnet som ammas så tycker jag att fortsatt loratadinbehandling är ett bra alternativ.

Med vänlig hälsning

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg

Överkänslighet eller allergi

2015-03-16 | 15:37

av Karin Strandberg

Kan allergi gå tillbaka utan behandling?

2015-03-23 | 10:10

av Karin Strandberg

Lika mycket substans i alla antihistaminpreparat?

2015-03-16 | 17:27

av Karin Strandberg

Allergisk mot granbarr

2015-03-23 | 09:34

av Karin Strandberg

Hyposens mot gräs

2015-03-16 | 20:22

av Karin Strandberg

Pollenallergiker som vuxen

2015-03-23 | 09:32

av Karin Strandberg

Problem med klåda i ögonen trots negativt allergitest

2015-03-17 | 17:40

av Karin Strandberg

Kan man förebygga pollenallergi?

2015-03-23 | 09:31

av Karin Strandberg

Vätskefylld svullnad runt ögonen

2015-03-16 | 19:59

av Karin Strandberg

Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Slutar äta Creon?

2011-08-25 | 10:10

av Jacob Freedman

IgE-test vid allergi

2011-07-19 | 20:47

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons