Fråga doktorn

Fråga   Allergi

Fråga: Orsaker till akut andnöd och till fleråriga luftvägsproblem?

Härom natten drabbades jag av akut andnöd (efter ungefär 20 minuter var andningen helt återställd) och blev tvungen att åka till akutmottagning där man undersökte andning, puls, blodtryck och ekg utan att det hittades några konstigheter. Man undersökte dock inte några eventuella allergier.Jag vet dock att jag är allergisk mot katter, med lättare andningssvårigheter, svullnader och klåda som symptom. I övrigt lider jag inte av några kända allergier. Jag har under ungefär tre års tid haft smärre problem med andning och hosta under främst nätter och morgnar utan att vi skaffat några husdjur eller liknande. På akutmottagningen visste man inte vad mina akuta problem kunde ha orsakats av, men en eventuell förklaring kunde vara en dröm som lett till en psykosomatisk reaktion. Min fråga är vad de senaste årens hostande och andningsproblem vara orsakade av? Samtidigt vill jag passa på att fråga om en psykosomatisk reaktion låter som den rimligaste förklaringen till de akuta problemen? Tack på förhand!

Svar:

Frågan om sådant kan vara en psykosomatisk reaktion är ofta svår att besvara även för den läkare som själv ser patienten. I detta fall (läkarspalt) är det nog omöjligt. Det verkar dock rimligt att utreda vad tre år långa besvär av hosta och andningssvårigheter har för bakgrund.

Astma är en klart tänkbar förklaring särskilt som du anger att besvär av kattkontakter kan ingå och att besvären dominerar på nätter och morgnar. I en utredning av om astma föreligger kan bl a ingå mätning av lungfunktion (t ex ett mått som kallas PEF) vid olika tillfällen under dygnet samt i situationer med ökade besvär.

Innan man gör bedömningen att det rör sig om en psykosomatisk reraktion bör man göra en utredning så att man är tämligen säker på ingen organisk sjukdom som astma finns med i bilden. (I vissa fall kan psykosomatiska besvär och astma föreligga hos samma individ vilket inte gör saken lättare).

Vänliga hälsningar Matz Larsson överläkare, lungspecialist.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
fukt och mögel i byggnader,

2019-03-25 | 14:09

av Åslög Dahl

Varför blir 2019 värsta pollensäsongen på många år?

2019-03-28 | 12:46

av Åslög Dahl

Kan även riktigt små barn, spädbarn vara allergiska mot pollen?

2019-03-29 | 13:06

av Åslög Dahl

Nektarier

2019-03-27 | 15:35

av Åslög Dahl

Hur vet man om det blir mycket pollen?

2019-03-27 | 10:42

av Åslög Dahl

Hur vet tar man reda på vilken typ av pollen man är allergisk mot?

2019-03-21 | 16:25

av Åslög Dahl

Kan pollenallergi komma även i vuxen ålder och kan den växa bort?

2019-03-28 | 12:50

av Åslög Dahl

Astma, matallergi och pollenallergi?

2019-03-28 | 12:51

av Åslög Dahl

Trötthet pga pollenallergi?

2019-03-24 | 08:41

av Åslög Dahl

När börjar pollensäsongen?

2019-03-28 | 12:48

av Åslög Dahl

Vad är dina bästa tips mot pollen-allergi?

2019-03-29 | 11:00

av Åslög Dahl

Har pollenallergi blivit vanligare?

2019-03-29 | 12:37

av Åslög Dahl

Trött av Aerius mot pollenallergi

2015-03-23 | 10:20

av Karin Strandberg

Hudallergi och pollenallergi

2015-03-21 | 16:46

av Karin Strandberg

Vaccin mot allergi

2015-03-23 | 09:36

av Karin Strandberg


Annons
Annons
Annons