Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Smärta

Kalkaxel

I samband med tendinit i axelleden kan det ibland uppkomma en utfällning av kristaller i senan, så kallad kalkaxel. Kristallerna, som innehåller kalcium, ses vid röntgenundersökning av axelleden. Själva inlagringen av kristaller i senan ger inte upphov till besvär.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Först när kroppen (ibland långt efter det att den ursprungliga tendiniten är läkt) försöker att lösa upp kalkutfällningen, uppstår en inflammatorisk reaktion i senan som brukar ge upphov till hastigt påkommen och mycket uttalad smärta. Besvären är ofta så uttalade att rörelseförmågan i axelleden blir helt upphävd.

Diagnosen sätts med hjälp av undersökningsfynden - uttalad smärta, rörelseinskränkning och tryckömhet samt röntgenundersökning.

Behandling

Tillståndet går i många fall spontant tillbaka inom några dagar men lokal injektion av kortison runt den inflammerade senan ger i de flesta fall snabb och varaktig effekt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.