Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Är jag helt botad från borrelia?

Hej! Jag genomgick under februari en 10 dagars penicillinkur mot borrelia. Ringen och rodnaden runt fästingbettet som var som mest cirka 15 centimeter i diameter. Efter runt sex dagar började rodnaden avta när kuren var över hade den minskat märkbart i intensitet. Det är nu runt två månader sedan jag tog den sista penicillintabletten. Själva ringen och rodnaden runt det ursprungliga bettet forsatte att minska efter penicillinkuren, om än långsamt, och har nu avtagit helt. Det finns kvar en fläck av själva bettet på cirka 1 centimeter i diameter, och den är nu bara svagt rosa. Det går långsamt, men det verkar som att den fortfarande håller på att blekna. Kan jag nu vara säker på att sjukdomen helt är borta från kroppen? Jag tänker då också på att borrelia kan sprida sig till andra delar av kroppen än kring det ursprungliga fästingbettet.

Svar:
Borreliainfektionen är borta. Svullnad och rodnad som minskar är ett vanligt fenomen efter ett fästingbett som givit en infektion.

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Frågor och svar om tbe och borrelia från fästingar 2015. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Borrelia- och tbe-risk

2015-05-12 | 14:32

av Björn Olsen

Är enbart fästingar smittspridare av tbe och borrelia?

2015-05-12 | 14:28

av Björn Olsen

Fungerar vaccinet mot alla former av tbe?

2015-05-12 | 14:18

av Björn Olsen

Den allvarligaste följden av tbe

2015-05-12 | 14:16

av Björn Olsen

Kan man få ms av tbe?

2015-05-12 | 14:15

av Björn Olsen

Glömde ta tbe-sprutan

2015-05-12 | 11:30

av Björn Olsen

Bör jag göra nytt borreliatest?

2015-05-11 | 22:59

av Björn Olsen

Neuroborrelia

2015-05-11 | 13:39

av Björn Olsen

Tablett som skyddar mot fästingar?

2015-05-11 | 09:49

av Björn Olsen

Kan man minska risken för borreliasmitta?

2015-05-8 | 20:31

av Björn Olsen

Lägsta ålder för vaccination

2015-05-8 | 20:23

av Björn Olsen

Borrelia utan rodnad?

2015-05-8 | 20:21

av Björn Olsen

Vilka fästingsjukdomar finns i Sverige?

2015-05-8 | 17:00

av Björn Olsen

Borreliavaccination på gång?

2015-05-8 | 14:32

av Björn Olsen

Tbe trots fullgott vaccinationsskydd?

2015-05-8 | 13:10

av Björn Olsen


Annons
Annons
Annons