Behandling | Förlossning

Kejsarsnitt

Förlossning den naturliga vägen kommer alltid att vara det vanligaste sättet att föda på, men kejsarsnitt är en bra metod i situationer då det kan vara risk för barnets eller moderns liv och hälsa.


Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Elisabeth Bekric Jansson, barnmorska, Helsingborgs lasarett

Annons

 

Det finns alltid en eller flera orsaker till en sådan operation. I samband med detta bör nämnas att missuppfattningen "en gång kejsarsnitt - alltid kejsarsnitt" inte gäller.

Vad händer vid ett kejsarsnitt?

Kejsarsnitt utförs via ett snitt genom bukväggen - antingen på längden från blygdbenet upp till navelhöjd, eller på tvären nedanför naveln. Livmodern öppnas snabbt och lätt. Från det att ryggbedövningen eller sövningen börjar verka till dess att barnet är fött går det bara ett par minuter. Resten av tiden går åt till att sy ihop såret igen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Med epidural- eller spinalbedövning, som man lägger i ryggen, ges modern möjlighet att vara vaken och närvarande så snart barnet är fött. Detta har en känslomässig betydelse för mor och barn. Denna bedövningsform ger en fullkomlig smärtfrihet i operationsområdet och används oftast vid planerade kejsarsnitt. Den kan även användas vid akut kejsarsnitt beroende på hur snabbt det bör ske. Dock är full narkos fortfarande det vanligaste vid en akut operation.

Risken för barnet och modern är minimal vid ett kejsarsnitt, men det är och förblir en operation som kräver särskild omsorg och varsamhet efteråt. De allra flesta mödrar är dock snabbt på benen igen och bara ärret på magen påminner om att barnet föddes med kejsarsnitt.

När är kejsarsnitt nödvändigt?

I vissa situationer är kejsarsnitt absolut nödvändigt. En sådan situation är när det konstateras att moderkakan ligger så djupt i livmodern att den täcker utgången. Förlossning på naturlig väg är då utesluten. Det samma gäller om förlossningsläkaren eller barnmorskan vid de löpande undersökningarna finner att barnets liv är i fara på grund av syrebrist. Andra orsaker till kejsarsnitt kan vara att det uppstår kraftig underlivsblödning och att naturlig födsel inte kommer att ske tillräckligt snart. Kejsarsnitt utförs också om navelsträngen sitter i vägen eller faller fram, och barnet inte kan födas genast.

Annons
Annons

Slutligen kommer man alltid att besluta sig för kejsarsnitt om det finns misstankar om att moderns bäcken är för trångt eller att barnet är för stort för att födas naturligt.

I andra situationer kan man också välja kejsarsnitt även om naturlig födsel är en möjlighet. Det gäller till exempel om barnet vid tidpunkten för förlossningen ligger med huvudet uppåt. Det kan också bli aktuellt om modern lider av havandeskapsförgiftning, högt blodtryck eller andra besvär i cirkulation, hjärta, hjärna eller lungor. När det ofödda barnet bedöms vara för litet eller för svagt för att klara en naturlig förlossning kan man också välja kejsarsnitt.

Förändringar eller svaghet i livmodern kan också ge anledning till att man överväger kejsarsnitt.

I mycket sällsynta fall är den gravida kvinnan så rädd för att föda naturligt att man erbjuder kejsarsnitt.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Kan man själv bestämma tidpunkten för kejsarsnitt?

Övervägandet om kejsarsnitt skall utföras sker löpande genom graviditeten. I några fall fattar man beslut innan förlossningen sätter igång av sig själv. I dessa fall är kejsarsnitt alltså planerat vad tid och andra detaljer beträffar. I andra fall uppstår behovet av kejsarsnitt under loppet av förlossningen. Det kan utveckla sig i den riktningen inom loppet av några minuter. Därför har alla förlossningsavdelningar akut beredskap vid varje födsel. Kejsarsnitt och därmed förlossning kan ske inom loppet av några minuter, så att mor och barn inte löper risk för skada.