Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förlossningsrädsla

Det man kallar förlossningsrädsla är när den gravida, och ibland även partnern, känner en stark oro och rädsla inför förlossningen, en känsla som de själva inte kan hantera.


Uppdaterad den: 2023-02-24

Annons

Hur vanligt det är med förlossningsrädsla vet man inte eftersom det finns så lite dokumenterat i ämnet.

I Sverige har man talat om förlossningsrädsla länge och man kan se att man nu även i andra länder börjar identifiera detta problem. Det kan verka som om fenomenet har blivit vanligare med tiden, men det kan också vara en del i den sociala och kulturella utvecklingen. Det är mer tillåtet att tala öppet om sina känslor idag.

Vad är kvinnan rädd för?

Gravidas upplevelser påverkas av såväl fysiska som psykosociala faktorer. Att föda barn innebär så mycket mer än bara en fysisk process.  Förändringarna i den gravida personens kropp och på det psykiska, personliga och sociala planet tvingar fram en omställning och även en anpassning. Glädje och förväntan skiftar med oro och ängslan hos de flesta. Hos en del gravida tar oron övertaget och uttrycks som förlossningsrädsla.

Rädslan kan framkallas av olika faktorer:

 • Personer som ska föda för första gången uttrycker ofta sin rädsla i oro över hur det kan vara möjligt att föda fram ett barn utan att de ska gå sönder och brista.

 • Kanske har den gravida negativa upplevelser från tidigare sjukhusvård.

 • Sexuella utnyttjanden och övergrepp kan göra det särskilt svårt.

 • Vanligt är rädsla för smärtan. En del tycker sig vara särskilt smärtkänsliga personer.

 • Rädsla för att tappa kontrollen, för att dö eller för att förlora förståndet.

 • Rädsla för att inte få hjälp, eller för att barnet skall skadas eller dö.

 • Personer som fött barn tidigare har ibland en negativ upplevelse av en tidigare förlossning som man inte bearbetat tillräckligt, detta kan då ligga till grund för en rädsla för att föda på nytt.

 • En annan betydande faktor kan vara en dålig familjeförhållanden. 

Annons
Annons

Vad finns det för hjälp att få?

Redan under samtalen med barnmorskan på mödrahälsovården reds många farhågor ut. Det hör till mödrahälsovårdens ansvar att ta itu med liknande problem. På flera förlossningsavdelningar har man öppet hus för blivande föräldrar, där de får komma och bekanta sig med miljön och få information om vad som händer när de kommer in för att föda sitt barn. Även under föräldrautbildningen på mödrahälsovården erbjuds ofta föräldragruppen att göra ett besök på en förlossningsavdelning med tillhörande BB.

Det finns dock vissa fall där inte mödrahälsovårdens resurser räcker till. Då kan det finnas ett samarbete med förlossningsavdelningen på tillhörande lasarett. De som väntar barn får träffa en barnmorska som är speciellt utbildad inom området och möjlighet finns också att ta hjälp från kurator och obstetriker. Överenskommelser, önskemål och riktlinjer som man kommer fram till under samtalens gång journalförs noga och finns till hands då den gravida kommer till förlossningen för att föda.

Om man har uttalad förlossningsrädsla som hindrar en från att planera en graviditet, finns även möjlighet till så kallade graviditetsplanerande samtal.

Annons
Annons

  Källor

 • Referenser - Ingegerd Hildingsson, Vårdmodeller med barnmorskekontinuitet, Forskning och praktik med särskilt fokus på förlossningsrädsla, Stockholm 2022

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.