Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Förlossning

Förlossningsrädsla

Det man kallar förlossningsrädsla är när kvinnan och ibland även mannen känner en stark oro och rädsla inför förlossningen, en känsla som de själva inte kan hantera.
Annons

Hur vanligt det är med förlossningsrädsla vet man inte eftersom det finns så lite dokumenterat i ämnet.

I Sverige har man talat om förlossningsrädsla länge och man kan se att man nu även i andra länder börjar identifiera detta problem. Det kan verka som om fenomenet har blivit vanligare med tiden, men det kan också vara en del i den sociala och kulturella utvecklingen. Det är mer tillåtet att tala öppet om sina känslor idag.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vad är kvinnan rädd för?

Kvinnors upplevelser påverkas av såväl fysiska som psykosociala faktorer. Att föda barn innebär så mycket mer än bara en fysisk process. Graviditeten har lett till att kvinnan mognat och syftar till en omgestaltning av hennes identitet. Hon blir aldrig mer den samma som hon varit, utan skall nu för evigt förändras till att bli mor. Förändringarna i hennes kropp och på det psykiska, personliga och sociala planet tvingar fram omställning och anpassning. Glädje och förväntan skiftar med oro och ängslan hos de flesta. Hos en del kvinnor tar oron övertaget och uttrycks som förlossningsrädsla.

Rädslan kan framkallas av olika faktorer:

  • Förstföderskor uttrycker ofta sin rädsla i oro över hur det kan vara möjligt att föda fram ett barn utan att de skall gå sönder och rämna.
  • Kanske har kvinnan negativa upplevelser från tidigare sjukhusvård.
  • Sexuella utnyttjanden och övergrepp kan göra det särskilt svårt.
  • Vanligt är rädsla för smärtan. En del tycker sig vara särskilt smärtkänsliga personer.
  • Rädsla för att tappa kontrollen, för att dö eller förlora förståndet.
  • Rädsla för att inte få hjälp, eller för att barnet skall skadas eller dö.
  • Omföderskor har ofta en negativ upplevelse av en tidigare förlossning som ligger till grund för rädsla för att föda på nytt.
  • En annan betydande faktor för att kvinnan kan känna rädsla inför att föda kan vara en dålig parrelation eller en dålig kontakt med sin egen mor.

Vad finns det för hjälp att få?

Redan under samtalen med barnmorskan på mödrahälsovården reds många farhågor ut. Det hör till mödrahälsovårdens ansvar att ta itu med liknande problem. På flera förlossningsavdelningar har man öppet hus för blivande föräldrar, där dessa får komma och bekanta sig med miljön och få information om vad som händer när de kommer in för att föda sitt barn. Även under föräldrautbildningen på mödrahälsovården erbjuds ofta föräldragruppen att göra ett besök på en förlossningsavdelning med tillhörande BB.

Annons
Annons

Det finns dock vissa fall där inte mödrahälsovårdens resurser räcker till. Då finns det på de flesta ställen ett samarbete med förlossningsavdelningen på tillhörande lasarett. Paret/mamman får träffa en barnmorska som är speciellt utbildad inom området och möjlighet finns också att ta hjälp från kurator och obstetriker. Överenskommelser, önskemål och riktlinjer som man kommer fram till under samtalens gång journalförs noga och finns till hands då mamman kommer till förlossningen för att föda.

Om Du/Ni har uttalad förlossningsrädsla som hindrar dig/er från att planera en graviditet, finns även möjlighet till så kallade graviditetsplanerande samtal.

Jag vågar påstå att ingen mamma skall behöva genomgå en förlossning utan att ha haft möjlighet att lära sig hantera sin fruktan.

&nbsp

Referenser - Sjögren Berit, förlossningsrädsla, studentlitteratur, Lund 1998


Annons