Fakta | Stroke

Förebygga stroke – åtgärder mot riskfaktorer


Uppdaterad den: 2013-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är stroke?

Stroke uppstår när blodtillförseln till en del av hjärnan blir nedsatt eller upphör. Det område i hjärnan som inte får tillräckligt med blod förstörs. Det kan ske när en blodpropp täpper till, blockerar, en av hjärnans artärer (pulsådror). Det kan också ske som en följd av att en artär spricker och att blod rinner ut i hjärnvävnaden. En stroke kan vara lindrig till allvarlig beroende på vilken del och hur stor del av hjärnan som har drabbats av nedsatt blodtillförsel.

En stroke kan till exempel ge problem med:

 • Nedsatt kraft.
 • Nedsatt känsel.
 • Synpåverkan.
 • Att tänka, förstå eller kommunicera, det vill säga prata, läsa eller skriva.
 • Beteendeförändringar och känslomässiga störningar, till exempel depression.
Animation av stroke

Vilka faktorer ökar risken för att få stroke?

En stroke kan drabba vem som helst, men det är vanligare bland äldre personer, och det är vanligare bland män än bland kvinnor. Det finns en rad olika riskfaktorer för stroke som du kan påverka:

Annons
Annons
 • Rökning
 • Högt kolesterolvärde
 • Inaktiv livsstil
 • Högt blodtryck
 • Diabetes mellitus
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Förmaksflimmer

Vad kan jag göra för att minska risken för att få stroke?

Här är några åtgärder som du kan vidta för att minska risken för att få en stroke. Samma åtgärder minskar även risken för hjärtinfarkt:

 • Kontrollera ditt blodtryck med jämna mellanrum och se till att få behandling om blodtrycket är för högt. Ett förhöjt blodtryck ger normalt inga symtom och upptäcks bara när man mäter blodtrycket.
 • Röker du – sluta! Primärvården har stöd för rökstopp om du inte kan sluta röka på egen hand.
 • Ät mat som innehåller lite fett och låt till exempel din husläkare kontrollera dina kolesterolnivåer. Om kolesterolet ligger normalt kan du vänta några år innan du kontrollerar det igen. Kolesterolnivån ökar i regel inte så mycket med åren.
 • Motionera regelbundet, minst 30 minuter de flesta av veckans dagar.
 • Undvik övervikt. Om du är överviktig bör du gå ner i vikt.
 • Om du har diabetes ska du kontrollera blodsockret regelbundet. En diabeteskontroll förebygger skador på hjärta, njurar, ögon och hjärna.

Kan läkemedel bidra till att minska risken för stroke?

Läkemedel kan hjälpa till att förhindra stroke hos en del personer. Om du behöver något av dessa läkemedel kan din husläkare ordinera dem åt dig.

Om du har högt blodtryck och kost, motion och viktminskning inte får bukt med blodtrycket, kan du behöva läkemedel för att sänka blodtrycket. Den viktigaste åtgärden för att förebygga stroke är att minska blodtrycket hos personer som har för högt blodtryck.

Annons
Annons

Om du har höga kolesterolvärden och motion och kosthållning inte förmår sänka dem, kan du behöva kolesterolsänkande läkemedel.

Om du har förmaksflimmer kan du behöva ta ett blodförtunnande läkemedel som warfarin eller något av de nyare antikoagulantiapreparaten.

Acetylsalicylsyra kan också minska risken för stroke hos vissa, men det är inte något man rekommenderar till alla.


Annons
Annons
Annons