Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stroke

Att förebygga stroke

Genom att förändra vissa ohälsosamma levnadsvanor kan man minska risken för stroke. Dessutom kan behandling av vissa tillstånd såsom högt blodtryck eller diabetes ge en lägre risk för stroke.


Uppdaterad den: 2020-06-22

Blodpropp i hjärnan - stroke
Annons

Vad är stroke?

Stroke uppstår när blodtillförseln till en del av hjärnan blir nedsatt eller upphör. Nervcellerna i området i hjärnan som inte får tillräckligt med blod förstörs. Den vanligaste orsaken är att en blodpropp täpper till kärl en av hjärnans artärer (pulsådror). Det kan också ske som en följd av att en artär spricker så att blod rinner ut i hjärnvävnaden. En stroke kan vara lindrig till allvarlig beroende på vilken del och hur stor del av hjärnan som har drabbats av nedsatt blodtillförsel.

En stroke kan till exempel ge problem med:

 • Nedsatt kraft.
 • Nedsatt känsel.
 • Synpåverkan.
 • Att tänka, förstå eller kommunicera, det vill säga prata, läsa eller skriva.
 • Beteendeförändringar och känslomässiga störningar, till exempel depression.
Annons
Annons

Vilka faktorer ökar risken för att få stroke?

En stroke kan drabba vem som helst, men det är vanligare bland äldre personer, och det är vanligare hos män än hos kvinnor. Det finns en rad olika faktorer som kan öka risken för stroke:

En TIA, en övergående attack med nedsatt blodtillförsel till delar av hjärnan, kan ge symtom som plötslig svaghet och förlamning av den ena sidan av kroppen, otydligt eller sluddrande tal, svårighet att förstå andra, plötsligt synbortfall i delar av synfältet och yrsel. Ofta går symtomen tillbaka helt inom minuter till timmar och det finns inga bestående hjärnskador. Risken för stroke är dock påtagligt förhöjd efter en TIA och därför behövs ofta en noggrann utredning för att hitta eventuella riskfaktorer för stroke som går att behandla.

Vad kan jag göra för att minska risken för att få stroke?

Här är några åtgärder som man kan vidta för att minska risken för att få en stroke, eller för att minska risken för en ny stroke om man redan haft en stroke tidigare. Samma åtgärder minskar även risken för hjärtinfarkt:

 • Hålla koll på blodtrycket och se till att få behandling om blodtrycket är för högt. Ett förhöjt blodtryck ger normalt inga symtom och upptäcks bara när man mäter blodtrycket.
 • Sluta röka. Vårdcentraler har olika metoder för att hjälpa till med att sluta röka.
 • Äta "bra mat". Även om rekommendationer om vad man ska äta kan ändras så finns vissa saker som inte har ändrats mycket. Bra mat innehåller ofta rikligt med frukt, grönsaker, nötter, baljväxter, fullkornsprodukter och produkter som innehåller lite mättat fett såsom oljor och margarin. Socker, rött kött, salt, alkohol och smör är produkter som inte anses vara nyttiga om de intas i större mängder.
 • Motionera regelbundet, minst 30 minuter de flesta av veckans dagar.
 • Undvika övervikt eller behålla vikten
 • Undvika högt intag av alkohol.
 • Eftersträva normala blodsockerhalter vid diabetes.
 • Minska höga stressnivåer.
Annons
Annons

Kan läkemedel bidra till att minska risken för stroke?

Läkemedel kan hjälpa till att minska att man ska få en stroke i framtiden, eller minska risken att få en ny stroke när man redan haft en stroke. 

Minska risken för att få stroke i framtiden

Att minska risken för sjukdomar som man kan få men som man aldrig haft förut kallas för primärprevention. Primärprevention av hjärt- och kärlsjukdomar med läkemedel kan innefatta läkemedel mot högt blodtryck, läkemedel mot höga blodfetter och/eller läkemedel mot höga blodsockervärden. Om man har förmaksflimmer kan blodförtunnande läkemedel som warfarin eller nyare antikoagulantiapreparat minska risken att det uppstår en blodpropp i hjärtat som sedan förs med blodet till hjärnan och ger stroke. 

Minska risken för att få en ny stroke i framtiden

Om man har haft en stroke rekommenderas en mer strikt behandling av alla riskfaktorer eftersom risken att få en till stroke är större om man redan haft en stroke. I sådana fall rekommenderas, förutom de ovanstående läkemedel, även läkemedel som gör att blodplättarna inte klumpar ihop och bilder en blodpropp. Exempel på sådana läkemedel kan vara acetylsalicylsyra (med eller utan dipyridamol) och klopidogrel.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons