Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Getingstick och insektsbett


Uppdaterad den: 2015-05-13

Annons

Förutom denna lokala irritation brukar det inte uppstå några andra obehag av bettet, om personen inte är allergisk mot insektsbett. Om man är allergisk, är det oftast bi- och getingstick man reagerar mot.

Vilka insekter sticker och biter?

Bin, getingar, spindlar, myror, loppor och mygg är de vanligaste i Sverige. Då resandet ökat har även blodsugande vägglöss blivit ett ökande problem. Tänk på det vid hemkomsten efter utlandsvistelse.

Annons
Annons

Vilka tecken ger insektsbett?

getingstick och insektsbettBettet är ett rött, svullet, kliande och eventuellt smärtande utslag. Ibland kan bettet ge en allergisk reaktion. Var uppmärksam på om det uppstår svullnad som tilltar istället för att avta. Ta då kontakt med läkare.

Är man osäker på om man blivit biten/stucken, kan man se efter om det finns andra ställen på kroppen som blivit angripna. Finns det bara ett märke (utslag), eller fyra-fem bett i en klunga, är det mest sannolika att det är insektsbett.

Loppor brukar ge omkring fem bett nära varandra de kan också ha bitit på ett par andra ställen på kroppen. Har man sovit med öppet fönster kan man naturligtvis också ha blivit angripen av en myggsvärm. Fågelloppor kan bita och lämnar därefter efter att ha ”smakat” på oss. Betten är ganska harmlösa.

En annan orsak till utslag eller svullen och röd hud kan vara olika barnsjukdomar. Kontakta läkare om du är osäker.

Åtgärder vid stick/bett

 • Börja med att ta bort eventuell gadd. Skrapa bort den med en nagel, plastbit eller ett knivblad. Du kan även ta ut den med pincett. Tryck inte ut gadden, för då pressas giftet ytterligare ut i huden.
 • Tvätta sticket/bettet med tvål och vatten. Du kan eventuellt kyla med istärningar i en trasa.
 • Precis efter det att du blivit biten/stucken kan det vara bra att hålla det bitna/stuckna området stilla och kanske hålla det högt så att det inte svullnar upp onödigt mycket.
 • Du kan använda kräm eller gel som innehåller lokalbedövande medel eller ett medel med antihistamin som dämpar klådan.
 • Om du är allergisk mot insektsbett bör du tala med din läkare innan du åker på semester och kanske ta med kortison i tablettform eller annat läkemedel för injektion, till exempel adrenalin, men enbart för användning efter läkarens uttryckliga ordination. Om du får utslag, klåda och mår dåligt ska du genast använda den medicin din läkare har ordinerat. Kontakta därefter läkare. Om du inte har någon medicin behöver du omedelbar läkarbehandling. Kör inte bil själv eftersom du kan bli medvetslös.
Annons
Annons

Goda råd om du är allergisk mot insektsbett

 • Om du vet att du är allergisk mot insektsbett bör du bära med dig upplysningar om detta. Det kan vara i form av ett kort, ett armband eller ett halsband. En sådan säkerhetsåtgärd är till stor hjälp för dem som hjälper dig i en akutsituation och som kan rädda ditt liv.
 • Om du ordinerats någon medicin som du ska använda i ett visst fall, är det viktigt för din säkerhet att dina anhöriga vet hur den ska användas.

Hur undviker du att bli stucken?

 • Om du skulle ha oturen att komma in i en bi- eller getingsvärm, rör dig långsamt ut ur den. Du ska varken vifta eller slå efter insekterna. Det retar upp dem och de blir aggressiva och angriper lättare.
 • Kasta eller slå aldrig på ett bi- eller getingbo. Insekterna reagerar genast och angriper.
 • Håll dig borta från saker som drar till sig insekter, som vedtravar, blommor, blommande buskar och träd.
 • Var särskilt uppmärksam om du äter eller dricker utomhus - undvik sötsaker utomhus.
 • Dofter och starka färger drar till sig insekter. Använd inte doftande krämer och parfymer utomhus. Kläder i starka färger och mönster bör också undvikas under insektssäsongen.
 • Du är bättre skyddad mot insekter om du är påklädd. Långärmade tröjor, långbyxor, skor, strumpor och handskar hjälper.
 • Smörj dig med insektsmedel innan du går ut.
 • Stäng fönster i hus och bilar så att insekterna inte kommer in. Använd insektsspray.
 • Var uppmärksam på insektsbon och ta bort dem genast.

När ska du söka läkare för

 • Om bettet blir rött, varmt, ömt och svullet. Detta är tecken på infektion och bör undersökas.
 • Om du får feber, huvudvärk, illamående eller yrsel. Detta kan även vara tecken på infektion.
 • Vid bröstsmärtor och, naturligtvis, andningsbesvär. Då är läget akut.
 • Bi- och getingsting kan i sällsynta fall vara livsfarliga. Det gäller speciellt när många insekter sticker på samma gång, eller om du blir stucken i munnen eller svalget, där slemhinnorna kan svullna upp och förhindra luftpassagen. Livsfara kan också uppkomma vid svår allergisk reaktion.
 • I några fall kan det i en sådan situation uppstå chockartade tillstånd som kräver hjälp från läkare eller ambulans. Ring 112 och berätta vad som hänt samt var den sjuke befinner sig.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.