Information | Aktiv patient

Vad är en diagnospool?

I över 20 år har Netdoktor försett patienter och anhöriga med medicinsk information inom alla sjukdomsområden. För att vi ska kunna göra ett ännu bättre arbete vill vi lära känna dig och din diagnos/sjukdom mycket bättre. Genom att delta i en så kallad diagnospool kan du bidra till att öka kunskapen om hur det är att leva med just din sjukdom/diagnos. 


Publicerad den: 2019-11-12
Författare: Netdoktor

Genom att delta i någon av våra diagnospooler kan du dela med dig av dina erfarenheter. Det kan till exempel handla om:

  • Hur du upplever din behandling
  • Hur din sjukdom påverkar din livssituation
  • Hur delaktig du känner dig i din vård- och behandlingsplan
  • Hur du upplever bemötandet från vården

Genom att delta i en diagnospool ger du ditt samtycke till att vi följer dig och din vårdresa under en begränsad period. Poolerna startar med att en specialistsjuksköterska kontaktar dig för ett inledande samtal och berättar mer detaljerat om vad poolen innefattar och hur det mer praktiskt kommer att gå till.

Kommande pooler

  • Diagnospool Psoriasis

Pågående och tidigare pooler

Finns inte din diagnos som diagnospool? Gör en öppen intresseanmälan till kommande diagnospooler.