Information | Aktiv patient

Vad är Aktiv patient?

Här kan du med egen erfarenhet av sjukdom göra en riktig insats för din egen och andras hälsa. Som Aktiv patient har du bland annat tillgång till de senaste nyheterna, kan träffa andra i samma situation och får möjlighet att bidra till utvecklingen inom diagnosen.


Publicerad den: 2019-09-18 Uppdaterad den: 2020-05-08
Författare: Netdoktor
Publicerad av: Åsa Herner, Netdoktor.se

Genom Aktiv patient kan du bidra till att öka kunskapen om hur det är att leva med din sjukdom/diagnos och genom detta skapa en ökad förståelse och driva opinion. Det kan du till exempel göra genom att gå med i en diagnospool.

Du kan också anmäla ditt intresse för att ingå i en klinisk studie. Genom att delta i en klinisk studie bidrar du till att driva forskningen framåt, vilket kan komma att leda till nya eller mer effektiva behandlingsmetoder för din diagnos.

Som Aktiv patient hjälper du inte bara dig själv, utan också alla andra med samma diagnos. Klicka här för att anmäla ditt intresse för kommande diagnospooler och kliniska studier.

Håll dig uppdaterad och upplyst

Som Aktiv patient och medlem på Netdoktor kan du prenumerera på uppdateringar inom önskade sjukdomsområden, samt få tillgång till de senaste hälsonyheterna genom Netdoktors nyhetsbrev som utkommer två gånger per vecka. Bli medlem här.

Vill du bara prenumerera på nyhetsbrevet fyller du i din e-postadress här. 

Genom att läsa Netdoktors faktablad och artiklar kan du fördjupa dig i sjukdomar och intresseområden. Använd sökrutan uppe till vänster i mobilversionen eller uppe till höger i desktopversionen, för att söka fram det du vill läsa om.

Här kan du också enkelt upplysa dig om vilka rättigheter du har som patient, genom faktablad som handlar om vikten av information och behandling i samråd mellan läkare och patient, om du är missnöjd med vården och/eller vill ha en second opinion, om vård utomlands, om tystnadsplikt och sekretess, med mera. Gå till Patienträttigheter för de senaste artiklarna på detta område.

Ny tjänst – Min Hälsa

Vi vill också ge dig möjligheten att utbilda dig om din sjukdom/diagnos och att du ska kunna följa ditt tillstånd och mående över tid. Vi tror på att en upplyst patient är en stärkt patient som tar kontroll över sin hälsoresa. Att ha god kunskap om sin sjukdom/diagnos är något du, dina närstående men också samhället i stort vinner på.

Därför har vi under våren lanserat tjänsten Min Hälsa. Min Hälsa är din sida på Netdoktor där du kan samla information om din hälsa för att få en egen överblick. Genom att registrera dina diagnoser och läkemedel kan dessa matchas mot de kriterier för deltagande som är uppsatta specifikt för varje pool/program/studie/projekt, och så snart det dyker upp något passande kommer du att kunna se detta i Min Hälsa. I Min Hälsa kommer du att kunna svara på enkäter och använda olika skattningsverktyg – för att enkelt kunna följa din hälsa över tid.

Dela erfarenhet med andra

På Aktiv patient kommer snart ett nytt diskussionsforum att lanseras. Det är en uppdaterad version av Netdoktors befintliga forum men som kommer ge dig ännu bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra som är, eller har varit i liknande situation som din. Vill du diskutera med andra redan idag för du muspekaren till FORUM uppe i menyn och väljer ett relevant område för dig.

Om Netdoktors arbete

Ända sedan Netdoktor startade för över 20 år sedan har vi arbetat för att förbättra folkhälsan och minska kunskapsklyftan mellan läkare och patient. Idag är Netdoktor den naturliga hemvisten för många patienter men även för många anhöriga. Genom åren har vi genom utbildningar och upplysande kampanjer bidragit till att sätta fokus på olika sjukdomsområden och ämnar nu – med vår nya satsning Aktiv patient – ta en än mer aktiv del i att stärka dig som patient. 

Kontakta oss!

Arbetet med Aktiv patient är fortlöpande och under ständig utveckling med nya funktioner, tjänster och erbjudanden. Har du tips på tjänster som du skulle vilja se på Aktiv patient? Vi tar gladeligen emot ditt förslag! Mejla till redaktionen@netdoktor.se och skriv "Aktiv patient" i ämnesraden!