Information | Aktiv patient

Vad är Aktiv patient?

Aktiv patient är ett ekosystem skapat för dig som är patient eller närstående, med syftet att stärka patienten i att nå en förbättrad hälsa. Genom bland annat information, kommunikation och möjligheten att bidra till forskning och ökad kunskap, gör vi detta möjligt.


Publicerad den: 2019-09-18
Författare: Netdoktor
Publicerad av: Åsa Herner, Netdoktor.se

Ända sedan Netdoktor startade för över 20 år sedan, har vi arbetat för att förbättra folkhälsan och minska kunskapsklyftan mellan läkare och patient. Idag är Netdoktor den naturliga hemvisten för många patienter men även för många anhöriga. Genom åren har vi genom utbildningar och upplysande kampanjer bidragit till att sätta fokus på olika sjukdomsområden och ämnar nu – med vår nya satsning Aktiv patient – ta en än mer aktiv del i att stärka dig som patient. 

Genom Aktiv patient kan du bidra till att öka kunskapen om hur det är att leva med din sjukdom,  och skapa en ökad förståelse för just din diagnos/sjukdom. Det kan du till exempel göra genom att gå med i en diagnospool.

Du kan också anmäla ditt intresse för att ingå i en klinisk studie. Genom att delta i en klinisk studie kan du bidra till driva forskningen framåt, vilket kan komma att leda till nya eller mer effektiva behandlingsmetoder för just din diagnos.

Netdoktor erbjuder dig information om din diagnos, olika behandlingsmetoder och om såväl dina rättigheter som möjligheter som patient.

Ny tjänst – Min hälsoinformation

Vi vill också ge dig möjligheten att utbilda dig om din sjukdom och att du ska kunna följa din sjukdom samt mående över tid. Vi tror på att en upplyst patient är en stärkt patient som tar kontroll över sin hälsoresa. Att ha god kunskap om sin sjukdom är något du, dina närstående men också samhället i stort vinner på.

Därför bygger vi just nu en ny plattform för tjänsten Min Hälsa, som är beräknad att lanseras i början av 2020. Genom Min hälsa kommer du att få möjligheten att delta i olika program som bidrar till ökad kunskap om din diagnos samt driva opinion för densamma. Du kommer också att kunna registrera din egen hälsodata – data som du äger, och här samla information om din hälsa för att få en egen överblick.  

Dela erfarenhet med andra

På Aktiv patient kommer också ett nytt community att lanseras. Det är en uppdaterad version av Netdoktors befintliga community men som kommer ge dig ännu bättre möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra som är, eller har varit i liknande situation som din.

Arbetet med Aktiv patient är fortlöpande och under ständig utveckling med nya funktioner, tjänster och erbjudanden. Har du tips på tjänster som du skulle vilja se på Aktiv patient? Vi tar gladeligen emot ditt förslag! Mejla till redaktionen@netdoktor.se och skriv "Aktiv patient" i ämnesraden!