ad75be634bb1c55eed016a4ce8541fbe.JPG
Expert

Åke Sjöholm

  • professor och överläkare, Södersjukhuset, Stockholm
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag är specialist inom internmedicin sedan 1998 och arbetar som överläkare vid Diabetescentrum på Södersjukhuset i Stockholm. Jag har mångårig klinisk erfarenhet av ffa diabetes typ 2 med dess följdsjukdomar som blodfettsrubbningar, högt blodtryck, njurskador och hjärt-kärlsjukdomar. Jag är också sedan 1994 docent vid Karolinska Institutet och innehar en 70 % tjänst som professor i experimentell endokrinologi vid Karolinska Institutet vid sidan av min överläkartjänst. Jag har forskat om diabetes i olika former i 20 år och är även adjungerad professor vid medicinska fakulteten, University of South Alabama, U.S.A.

Publicerade sidor

  1. 2008-10-02
  2. 2008-10-02