Många positiva till att delta i omfattande tarmcancerstudie

Många positiva till att delta i omfattande tarmcancerstudie

Sedan drygt två år tillbaka pågår en omfattande svensk studie som syftar till att ta reda på om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i tarmcancer och vilken metod som är lämpligast att använda vid screening. Än är det för tidigt att dra några slutsatser om dödligheten minskat bland personer som är drabbade av tjocktarmscancer men Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi och hepatologi, vill betona att landstingen som medverkat i studien har gjort ett bra jobb.

Varje år drabbas cirka 6 000 svenskar av tjocktarmscancer, så kallad kolorektalcancer. Det gör den till den vanligaste cancerformen hos båda könen i landet. Sjukdomsförloppet är ofta långsamt då den polyp som bildas i tjocktarmen tar lång tid på sig att utvecklas till en tumör. Det kan ta uppemot 10 – 15 år innan en cancer har utvecklats.

Tjocktarmscancer drabbar i högre grad personer som är över 50 år och kan ge olika symtom beroende på var tumören sitter i tarmen. Blod i avföringen, förstoppning eller diarré hör till de vanligaste symtomen. Om tumören sitter längre upp i tarmen kan blodbrist med yrsel, på grund av blödning i tumören, vara första symtomet. Är man över 50 år ska man vara extra uppmärksam på förändrade avföringsvanor. Tjocktarmscancer kan dock drabba även yngre personer även om det är ovanligt.

Av de 6 000 som får tjocktarmscancer avlider 40 procent till följd av sjukdomen.

”Landstingen har gjort ett fantastiskt jobb” 

Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi och hepatologi vid institutionen för medicin på Karolinska i Huddinge, bedriver utifrån Regionalt Cancercentrum Uppsala-Örebro och med regionalt cancercentrum i samverkan, tillsammans med forskarkollegor sedan i mars 2014 en omfattande studie, som går ut på att studera om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i tarmcancer och vilken metod som är lämpligast att använda.

Det var efter att Socialstyrelsen år 2011 gick ut och sa att det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för att införa tarmcancerscreening, som Regionalt cancercentrum och socialdepartementet gav Rolf Hultcrantz i uppdrag att designa en ny studie. Alla landsting i landet, förutom ett, tackade ja till att medverka.

- Det känns fantastiskt fint att vi lyckades få nästan alla landsting att gå in och sponsra studien. En liknande satsning har inte gjorts i Sverige tidigare. Vad gäller koloskopin har flera landsting gått in med extra resurser för att hjälpa till i den här studien. De har gjort ett fantastiskt jobb. Jag hoppas landstingen inser att man faktiskt kan vara med och rädda liv, säger Rolf Hultcrantz.

Många har lämnat in avföringsprov

I studien, som går under namnet Svenska tarmscreeningsstudien, ingår 200 000 svenskar i åldrarna 59-62 år, utspridda över hela landet i de 18 landsting som deltar. Deltagarna är indelade i tre olika grupper där de som ingår i den första gruppen får ett brev om att de erbjuds undersökning med koloskopi, den andra gruppen ett brev om att lämna in avföringsprov vid två olika tillfällen. Genom att göra ett avföringsprov kan man upptäcka blod i avföringen, vilket kan vara ett tecken på kolorektalcancer. Den tredje gruppen är enbart kontrollgrupp. Hittills har ca 40 000 personer bjudits in att delta i studien.

- Än är det för tidigt att dra några slutsatser om screeningen minskat dödligheten men det vi har kunnat se hittills är att mer än 35 procent, har blivit koloskoperade och mer än 50 procent har lämnat in ett avföringsprov, säger Rolf Hultcrantz.

Goda chanser till överlevnad vid tidig behandling

Att fler liv skulle kunna räddas genom att en nationell tarmscreening införs, om den utförs med hög kvalitet, det är professor Rolf Hultcrantz övertygad om. Ju tidigare en tjocktarmscancer upptäcks, desto större är chanserna att en patient överlever.

- När tjocktarmscancer upptäcks hos en patient i Sverige kommer 25 procent av patienterna att ha spridd cancer. Risken att dö inom fem år är då 90 procent. För den som får behandling i tid är risken att avlida däremot mycket liten. Ett av skälen till att vi gör den här studien är att förhindra att människor avlider i tarmcancer. Ett annat att det är mycket värre för sjukvården och samhället att ta hand om en person som har spridd cancer, säger Rolf Hultcrantz.

Inbjudningarna i den aktuella studien kommer att pågå i fyra år till. Under 2014 gick Socialstyrelsen ut och sa att det visst behövs nationella riktlinjer för tarmscreening, men att man tyckte att denna studie skulle avsluta sin inbjudningsfas först. Professor Rolf Hultcrantz ser positivt på framtiden.

- Jag är övertygad om att det införs tarmscreening för alla över 60 år i Sverige, efter vår studie har avslutats. Vår studie kommer inte bara lära oss vilken metod som är bäst, utan vi kommer också förberett landet för att införa tarmcancerscreening.

Skulle du låta dig screenas för tarmcancer om du fick en inbjudan? Kommentera gärna!

Läs mer om studien här 

Läs mer:

Frågor och svar om cancer i mage och tarm - chatt med Per Hellström

Publicerad den: 2016-02-29

Författare: Erika Sjöö, Redaktör

Kommentera


Regler f�r kommentarer

Publicera kommentar

Kommentarer (19 st)

  • Bertha 2017-02-22 09:18:51
Det gick bra för min gubbe, han hade en intressant och fin tarm. :-)

Så skönt att han fick den kollad!
  • Bertha 2017-02-20 22:16:57
Min käre särbo är med och ska göra koloskopin imorgon! Han har Crohns så det är extra bra att han kom med men... det är nervöst nu, vad har de sett? Vad kommer de att se? Han har en rätt ung kompis som har en svår tarmtumör och går och får cellgifter för att eventuellt kunna operera.

Själv är jag för handikappad så jag skulle inte klara att göra koloskopi, men jag har haft rätt konstig mage ibland så det skulle nog behövas. Jag är 61 och gubben 60.
  • VladAr 2016-06-22 20:37:51
Re: Dragana. Snälla du, med dina besvär och senaste undersökning gjord för 12-13 år sedan, frågar du om du ska besöka läkare ! Koloskopi ska göras vartannat år om det ska vara ngn chans att upptäcka ev. cancer i tid.
Gå till läkaren omgående om livet är dig kärt.
  • VladAr 2016-06-22 20:31:23
Självklart skulle jag låta mig skrinas !
Stockholms läns landsting och region Gotland redan erbjuder invånarna tarmcancerscreening. Vad väntar Göteborg och Västra Götalands läns landsting på?
Till studien bjöds 50-talisterna. Ska inte 40-talisterna vara med?
  • Dragana 2016-05-11 20:57:19
Har länge haft blödande hemoroider och blödningar i ändtarmen! Har ofta förstoppning och diare trots fiberrik mat och vatten! Har gjort en undersökning för 12-13 år sedan där läkaren ansåg att det inte fanns något. Nu har jag ont i ändtarmen vid varje tömning och börjar undra om jag inte ska besöka läkare?
Skulle gärna screenas! Är 53 år .
Visa fler