Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Om upplysningskampanjen Sällsynta-kollen

Med Sällsynta-kollen vill vi sprida kunskap om sällsynta hälsotillstånd genom att belysa
följande områden:

● Definition och förekomst
● Vikten av tidig diagnos
● Livskvalitet
● Personcentrerad vård
● Patienträttigheter

Upplysningskampanjen vänder sig till personer med sällsynta hälsotillstånd, men även
anhöriga/närstående, vårdpersonal och allmänt intresserade. Upplysningskampanjen
omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest.

Som en del av upplysningskampanjen bjuder vi även in personer med sällsynta
hälsotillstånd och deras närstående till att svara på ett antal frågor rörande det sällsynta
hälsotillståndet, samt erfarenheter kopplade till hälso- och sjukvården.

Sällsynta-kollen är en upplysningskampanj från Netdoktor.se, som har utformat allt
innehåll och ansvarar för alla delar. Samtliga texter är granskade av professor Erik
Berntorp, Klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet. Copyright Bonnier Healthcare
Sweden AB 2021.

Denna upplysningskampanj från Netdoktor uppbär ekonomiskt stöd från Takeda Pharma AB. 
C-ANPROM/SE/TAKH/0010 mars-21

 

Källor för utbildningen:
Centrum för sällsynta diagnoser, SBU, Ågrenska och Riksförbundet Sällsynta diagnoser

 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.