Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Med upplysningskampanjen Diabetes-kollen.se vill vi sprida kunskap om typ 2-diabetes genom att belysa följande områden:

  • Orsaker och sjukdomsförlopp

  • Symtom

  • Undersökningar och diagnostik

  • Livsstilsåtgärder

  • Läkemedelsbehandling

Gå till utbildningen!

Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med diagnostiserad typ 2-diabetes och personer med riskfaktorer för typ 2-diabetes eller dess förstadier – men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Diabetes-kollen.se är en upplysningskampanj från Netdoktor i samarbete med Storstockholms Diabetesförening (SSDF), Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS), AstraZeneca AB och Boehringer Ingelheim AB. Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av överläkare Stelios Karayiannides, Centrum för diabetes, Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, samt överläkare Jarl Hellman, Endokrinsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2020

Källor:

Netdoktor.se

”Nationella riktlinjer för diabetesvård”, Socialstyrelsen

Janusinfo.se

”Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes”, Läkemedelsverket

“Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2020. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)”Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.