Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

sallsynta2

Vad vet du om sällsynta hälsotillstånd?

Det finns omkring 7000 olika sällsynta hälsotillstånd och ungefär fem procent av Sveriges befolkning beräknas leva med ett sällsynt hälsotillstånd – vilket innebär omkring en halv miljon människor. 

Ungefär 80 procent av de sällsynta hälsotillstånden har en genetisk (ärftlig) orsak och för de flesta sällsynta hälsotillstånd saknas medicinsk behandling.
Möjligheterna att ställa diagnos och erbjuda behandling har utvecklats mycket de senaste åren, men trots det får många vänta länge på en diagnos. Många förblir dessutom
odiagnostiserade. Ett effektivt samarbete mellan de experter som finns (regionalt, nationellt och internationellt) tillsammans med nya forskningsrön ökar chanserna för tidig
diagnostik och god vård för personer med sällsynta hälsotillstånd.

Det finns flera tusen sällsynta hälsotillstånd och många av dem är ännu okända, men några exempel på sällsynta hälsotillstånd är olika syndrom, kromosomavvikelser, blödarsjuka (Hemofili A och B samt von Willebrands sjukdom), Addisons sjukdom, primär immunbrist, primär biliär cholangit, Morbus Osler (HHT) och cystisk fibros. 

För att  se en längre lista med över 300 sällsynta hälsotillstånd –  klicka här


I utbildningen Sällsynta-kollen får du bland annat lära dig om varför det är viktigt med tidig diagnos, vad personcentrerad vård är samt vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har gentemot dig som patient.

Ange vad som stämmer för dig:


Sällsynta-kollen är en upplysningskampanj från Netdoktor.se, som har utformat allt
innehåll och ansvarar för alla delar. Samtliga texter är granskade av professor Erik
Berntorp, Klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet. Copyright Bonnier Healthcare
Sweden AB 2021

Denna upplysningskampanj från Netdoktor uppbär ekonomiskt stöd från Takeda Pharma AB. 
C-ANPROM/SE/RDG/0018 juni-22