Intresseområden sparade.

enkat sallsynta 2

Enkätundersökning om sällsynta hälsotillstånd 

Lever du med ett sällsynt hälsotillstånd eller är du anhörig/närstående till någon som gör det? Då vill vi bjuda in dig till svara på några frågor.

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om livet med ett sällsynt hälsotillstånd.

Frågorna handlar bland annat om kontakten med vården, hur hälsotillståndet påverkar olika delar i livet samt om den som är drabbad får vård enligt de rättigheter som hen har rätt till.

Svara på enkäten

Sällsynta-kollen är en upplysningskampanj från Netdoktor.se, som har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar. Samtliga texter är granskade av professor Erik Berntorp, Klinisk koagulationsmedicin vid Lunds universitet. Denna upplysningskampanj från Netdoktor uppbär ekonomiskt stöd från Takeda Pharma AB. 

C-ANPROM/SE/TAKH/0008 apr-21