Intresseområden sparade.

Om utbildningen om patientlagen

I utbildningen om patientlagen har du möjlighet att gå igenom följande kapitel:

  1. Vad innebär patientlagen för dig?

  2. Din kontakt med vården

  3. Din rätt till information 

  4. Din rätt till samtycke och delaktighet

  5. Fast vårdkontakt och individuell vård- och behandlingsplan

  6. Val av behandling och ny medicinsk bedömning

  7. Val av utförare av din vård

  8. Personuppgifter och intyg

  9. Klagomål och patientsäkerhet

Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra. 

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar i utbildningen. Utbildningen om patientlagen är gjord av Netdoktor och sponsor till utbildningen är Lifescienceföretaget Roche. Copyright Bonnier Healthcare AB 2021.