Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Om kunskapsbrevet

Syftet med kunskapsbrevet är att stärka patienter och deras närstående med hjälp av kunskap.  Med ökad kunskap om sjukdomen, vårdens skyldigheter samt vilka behandlingsalternativ som finns (och som väntas komma i framtiden) ökar möjligheterna till bättre och tryggare vård. 

I kunskapsbreven kommer du bland annat kunna läsa om:

  • Stöd till personer med KLL och deras närstående
  • Patientens möjligheter och rättigheter samt vårdens skyldigheter
  • Vad innebär ”Watch and wait” och vad ska man vara uppmärksam på?
  • Behandlingar idag
  • Biverkningar och samsjuklighet
  • Framtidens behandlingar och annan forskning 

Det redaktionella materialet är oberoende och under kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Kunskapsbrevet sponsras av Janssen