Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

lungcancer bild mitten

Enkätundersökning om lungcancer

Den här undersökningen syftar till att öka kunskapen om hur vårdkedjan ser ut för patienter med lungcancer, hur bra lagar om vårdens skyldigheter följs samt om det finns områden inom lungcancervården som bör förbättras. 

I den här enkätundersökningen kan följande personer delta:

  • Personer som har lungcancer

  • Personer som är närstående till någon med lungcancer

Svara på enkäten

Enkätundersökningen genomförs av Netdoktor.