Vrickning och stukning

Vid plötslig, våldsam belastning av en led, muskel eller sena, kan en skada uppstå, exempelvis en stukning.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Om det rör sig om en muskel kan en del muskelfibrer vid våld eller fall slitas av och en blödning i muskulaturen kan uppstå. Det medför svullnad, smärtor och ömhet. Detta kallas för en muskelbristning.

Hur behandlas en muskelbristning?

Behandlingen består av avkylning med is (ej direkt mot huden) och tryck för att minska blödningen. Detta bör göras så fort som möjligt. Armen eller benet hålls högt och avlastas så mycket som möjligt.

Annons
Annons

Vilka skador kan uppstå?

Muskelsenorna är också känsliga för överbelastning. Senor och muskler fungerar som en enhet. Det är senan som fäster sig till benet och som därvid överför muskelkraften till ben och leder. Det sker många akuta skador på sennivå eller vid övergången ifrån sena till muskel.

En välkänd skada av denna typ är bristning av hälsenan vid hopp eller badmintonspel.

Det hörs en smäll, ofta så högt att ens medspelare märker det, och det uppstår en akut, intensiv smärta över hälen och på benets baksida. Det är omöjligt att stödja på benet. Tidigare opererade man alla patienter men idag bara om det behövs. Oftast räcker det med gipsbandage. I lindrigare fall av senbristning är behandlingen densamma som vid muskelskada. Det rekommenderas att alltid kontakta akuten eller en läkare vid misstanke om senskador för att få korrekt behandling.

Annons
Annons

Vad är stukningar?

Alla leder, vare sig det rör sig om fingerled, käkled, lederna i nackkotorna, i korsryggen, eller höft-, knä- och fotled, kan förhållandevis lätt drabbas av stukning.

  • Vid en lätt stukning uppstår det en översträckning av ledband och ledkapsel som omger ledet.
  • Vid större stukningar brister en del av de senor och ledband, som normalt håller leden på plats.
  • Vid en stukning uppstår genast smärtor, leden svullnar upp och det känns obehagligt att röra den aktuella kroppsdelen.
  • Svullnaden och smärtorna kan tillta och fortsätta i många timmar efter olyckan.

Hur behandlas stukningar?

Du kan behandla en stukning med tryck och isomslag för att minska svullnaden. Armen eller foten hålls upplyft samtidigt som stödjande förband läggs om den skadade leden.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons