Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nickningar och hjärnskador inom fotbollen


Publicerad den: 2013-03-27

Annons

Det är osannolikt att nickningar i sig skulle leda till några skador, men kontakt huvud mot huvud kan däremot göra det.

Kan upprepade nickningar inom fotbollen orsaka hjärnskador och försvagad hjärnfunktion med åren?

Fotbollsspelare nickar inte bara bollen, de utsätts även för kollisioner huvud mot huvud. Även om det är ovanligt beror de flesta hjärnskakningar inom fotbollen på sådana kollisioner och inte på nickningar. Vid nickning av en boll utvecklas inte tillräcklig kraft för att orsaka en hjärnskada, men vid en huvudkollision är så fallet.

Det finns inga bevis för att upprepade hjärnskakningar under en idrottskarriär nödvändigtvis leder till bestående skador. Man har inte heller kunnat bevisa att tillstånd där man "nästan" får en hjärnskakning från att ha nickat på bollar ökar risken för hjärnskada. Dock har en skandinavisk undersökning gett misstanke om att sådana skador skulle kunna uppstå, men man kunde i undersökningen inte utesluta att skadorna berodde på andra faktorer. Annan god forskning på området har inte kunnat påvisa att fotbollsspelare löper ökad risk för framtida men jämfört med övriga befolkningen.

Tillgängliga hjälmar och huvudskydd verkar inte skydda mot eventuella hjärnskakningar.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.