Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Muskelbristning

En muskelbristning uppstår när en eller flera muskelfibrer går sönder. För att förstå vad som händer måste vi först se närmare på vad en muskelfiber är.

Uppdaterad den: 2010-08-24

Annons

En muskel är uppbyggd av en stor mängd parallella muskelfibrer. Varje muskelfiber är en enskild långsträckt cylindrisk cell uppbyggd av mindre, parallellt arrangerade så kallade fibriller.

Fibrillerna är i sin tur uppbyggda av ännu mindre beståndsdelar kallade filament som inte kan ses med blotta ögat. Fibrillerna är mycket tunna. De snor ihop sig om varandra och bildar på så sätt en tjockare tråd - en muskelfiber. En muskelfiber kan dra ihop sig och sträcka ut sig.

Fibrerna sitter ihop i större klungor och bildar något som kallas fascikel. En muskel består av flera fasciklar och är omgiven av en muskelhinna. Vid en muskelbristning kan antingen hela muskeln vara skadad eller bara någon eller några av beståndsdelarna, hela fasciklar eller enskilda fibrer. Skadan uppstår oftast i samband med idrott eller någon annan form av överbelastning. Skadan orsakar en lokal blödning i och kring den trasiga muskelvävnaden.

Vad är skillnaden mellan muskelbristning, muskelkontusion och "lårkaka"?

Om man får ett slag (kontusion) mot en muskel kan en större eller mindre del av muskelvävnaden skadas av direktvåldet. Slaget orsakar ofta en smärtande lokal blödning i muskeln, på låret uppstår&nbspen så kallad lårkaka. Vid en muskelbristning får man också en lokal blödning. Oftast har dock själva muskelvävnaden tagit större skada i form av avslitna fibrer, vilket vanligtvis leder till längre läkningstid.

Annons
Annons

Hur känns en muskelbristning?

En muskelbristning upplevs i regel som en stark smärta som plötsligt uppstår i muskeln. Eventuellt kan det kännas som om det är något som sprängs i muskeln. Om skadan uppstår i samband med till exempel löpning är den oftast ytlig och omfattar endast några få fibrer. Om den däremot sker i samband med en plötslig tung belastning kan större skada uppstå.

I samband med en ytlig muskelbristning kan man fortfarande använda muskeln, men det gör ont . Är muskeln avsliten kan man inte använda den alls. Är muskeln helt avsliten kan man både se och märka det och svullnaden är mycket stor.

Vid en ytlig muskelbristning känner man kanske att något är fel, man kan få en lätt svullnad och kanske känna en liten knöl.

Efter några dagar kan det skadade området bli missfärgat. Det beror på att det uppkommit en blödning.

Vad orsakar muskelbristning?

Det kan finnas olika orsaker till att en fiber skadas. En muskel har (beroende på hur vältränad den är) förmåga att utföra en viss mängd arbete under en viss tid, sedan behöver den återhämtning. Denna mängd arbete kan uppnås vid kortvarig stor belastning eller vid långvarig mindre belastning. Är man i dålig form kommer man snabbare till det stadium då man kan få en bristning. Muskeln blir utmattad och trött, och det finns risk för att den blir skadad.

Man löper större risk att skada sig om man idrottar utan först ha värmt upp och sträckt ut musklerna. En plötslig belastning, till exempel springande eller en spark, kan skada en "kall" muskel. Detsamma gäller om en muskel har blivit kraftigt avkyld, då är den stel och känslig för belastning.

Man kan även göra misstaget att börja idrotta för tidigt efter en skada och därmed belasta muskeln/vävnaderna mer än de kan tåla.

Det är viktigt att inte börja träna med en överbelastad och utmattad muskel

Annons
Annons

Hur blir jag bra igen?

I det akuta skedet efter en muskelbristning kan man för att minska svullnaden och blödningen lägga på ett tryckförband och hålla skadeområdet i högläge, det vill säga&nbsprejält över hjärtats nivå. Ovanpå förbandet kan i akutskedet en kylpåse läggas i smärtstillande syfte. Kylpåsen får dock aldrig läggas direkt mot huden då det finns risk för köldskador. Förbandet kan sedan släppas under några minuter för att sedan anläggas lösare. Dagarna som följer bör du inte företa dig något annat än ordinär vardaglig försiktig verksamhet.

Man ska aldrig försöka behandla en muskelbristning med kylsprej. Eventuellt kan du använda inflammationshämmande medicin för att ta bort irritationen som uppstår i muskeln. Man ska dock inte ta denna medicin den första dagen, eftersom det kan göra att skadan börjar blöda på nytt. Det är bra att behålla förbandet om skadan de första dagarna.

Redan i början kan man röra hela muskeln, dock utan att belasta den. I ett senare skede kan belastad träning påbörjas. Man måste dock värma upp ordentligt innan man belastar muskeln. Belastningen ökas gradvis. Gör det ont har man gått för snabbt fram. Det kan ta många veckor att komma över en muskelbristning, och går man för snabbt fram kan skadan komma tillbaka så att man får börja om från början igen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.