Idrottsskador – Volleyboll

Volleyboll kräver spänst och styrka och att utöva sporten kan belasta senor i vrist- och knäområdet.

Uppdaterad den: 2012-10-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vem är mest utsatt?

Cirka 60 % av skadorna inom volleyboll drabbar åldersgruppen 13–24 år. Lika många män och kvinnor skadas. Volleyboll är en populär skolidrott och två av fem skador inträffar under skoltid. En tredjedel av skadorna inträffar inom den organiserade volleybollen. Korpidrotten svarar för cirka var femte skada.

Vilka skador är vanligast?

Ledskadorna är den klart största enskilda skadekategorin. Vanligast är stukning i fotled och mindre fotskador, följt av hand- och handledsskador.

Framför allt är sträcksenskador i knäleden, så kallat hopparknä, vanliga. Skador i hälsenan kan förekomma, och skador på både sidoledband och korsband i knät förekommer. Också belastningsskador i axlarna förekommer. Det inträffar dock få allvarliga skador i volleyboll.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Tekniska åtgärder

  • Var observant på friktionsförhållandena mellan skor och underlag. Välj rätt sko i relation till underlaget. Välj om möjligt parkettunderlag, som ger betydligt mindre friktion än gummiunderlag.
  • Se till att det finns ett tillräckligt säkerhetsavstånd till hårda och vassa föremål vid sidan av planen. Vaddera vassa och andra utskjutande föremål som inte kan tas bort.

Personliga åtgärder

  • Bra grundträning är viktigt, framför allt styrketräning. Starka muskler kring lederna minskar risken för ledbandsskada/korsbandsskada.
  • Bra uppvärmning är viktigt.
  • Lyssna på kroppens signaler. Pressa dig inte om du är halvskadad. Det gör bara att risken för skada ökar.

Allmänna åtgärder

  • Ge undervisning i skadeförebyggande åtgärder.
  • Se till att det finns kvalificerad sjukvårdspersonal.
  • Ge rätt första hjälpen på skadeplatsen.
  • Bra rehabilitering efter skada förebygger nya skador.