Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Idrottsskador – Snowboard

Majoriteten av snowboardsskadorna är inte särskilt allvarliga, men det finns en oroväckande ökning av andelen allvarliga skador.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vem är mest utsatt?

Runt 10 000 akuta besök årligen föranleds av en skada inom utförsåkning. Cirka 10 procent av skadorna beror på snowboardåkning. Hälften av de skadade finns i åldersgruppen 11–17 år. 70 procent av de skadade är män. (Konsumentverket) Snowboard är en populär fritidsaktivitet, vilket stämmer bra överens med att de flesta skadorna sker vid oorganiserad åkning. Trots att många fler utövar vanlig alpinskidåkning sker det lika många skador bland snowboardåkare.

Vilka skador är vanligast?

Den vanligaste skadan är skador på handleden. Cirka var femte skada är en handledsskada och varannan fraktur drabbar handleden. Vid fall med rak arm kan man få frakturer på benen i underarmen, strax ovanför handleden, men också på de mindre benen i själva handen.

Ledskador är den största enskilda gruppen av skador. De flesta av de här skadorna innebär översträckning av ledband, men kan också leda till bristningar i ledband och till att exempelvis axlar eller armbågar kan gå ur led. Det är värt att notera att andelen ledbandsskador är hög jämfört med andra idrotter. Detta kan hänga samman med att båda benen är fastlåsta vid snowboarden och inte kan flyttas i förhållande till varandra. En tredjedel av dem som skadar sig på snowboard har frakturer, oftast i handleder, armar, fotleder eller underben. En mindre del är skallskador men en del av dessa skador är mycket allvarliga. Ingen av dem med allvarligare skallskador har använt hjälm.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Allmänna åtgärder

 • Se till att det inte finns stenar, träd eller andra fasta föremål i banan.
 • Avskilj snowboardåkning från annan alpinåkning.
 • Välj bana och fart utifrån kunskap.
 • Åk i god belysning och i överskådlig terräng.
 • Respektera åkregler.
 • Organiserad träning, tävlingar och övrig åkning ska ske i officiella anläggningar.

Individuella åtgärder

 • Använd hjälm.
 • Använd handledsskydd.
 • Ställ in utlösningsmekanismen på brädan på korrekt sätt.
 • Se till att det finns bra vaddering och stöd i knän, fotleder, armbågar och höfter.
 • Se till att du är ordentligt styrketränad.
 • Se till att du är ordentligt tekniskt tränad.

Ansvarstagande i backen

 • Ha alltid kontroll och möjlighet att stoppa eller väja för andra människor eller föremål.
 • Personer framför dig har förkörsrätt. Det är ditt ansvar att väja för dem.
 • Du får inte stanna på platser där du blockerar ett spår eller där du inte är synlig för personer bakom dig i spåret.
 • Oavsett när du startar din väg nedåt eller kommer in i backen/spåret ska du titta uppåt och ta hänsyn till andra.
 • Använd alltid utrustning som förhindrar att brädan glider iväg.
 • Observera och ta hänsyn till alla skyltar och varningar. Håll dig borta från stängda banor eller områden.
 • Innan du använder en lift ska du vara säker på att du har kunskap och förmåga att komma på den, hålla dig fast och gå av den på ett säkert sätt.

Andra åtgärder

 • Se till att det finns adekvat första hjälpen-utrustning och kvalificerad personal.
 • Utför första hjälpen på skadeplatsen.
 • Säkerställ ordentligt genomfört behandlingsupplägg och rehabilitering.

Relaterade tillstånd

 • Frakturer, handled och hand
 • Fraktur, underben
 • Fraktur, underarm
 • Skallskador
 • Skallskador och hjärnskakningar
 • Frakturer, allmänt
 • Sårskador
 • Fraktur i lårbenet
 • Fraktur revben
 • Fraktur i ryggen
 • Ryggmärgsskada
 • Skada i AC-leden
 • Axelluxation
 • Akuta ledskador - för vårdpersonal
 • Muskel- och sträckskador - för vårdpersonal
 • Näsblod - för vårdpersonal

Annons