Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Idrottsskador – Ishockey och bandy

Hockey och bandy är i likhet med många lagidrotter i hög grad utsatt för skador.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vem är mest utsatt?

Enligt försäkringsbolaget Trygg-Hansa skadas 5 500 barn upp till 18 år i samband med ishockey årligen. Totalt uppges cirka 10 000 besök per år på akutmottagningarna bero på skada under ishockeyspel. Majoriteten av de skadade är män, vilket speglar andelen aktiva samt att skadan ofta sker vid kollision/tackling.

Vilka skador är vanligast?

Föga överraskande är det sammanstötningar med andra spelare som är den vanligaste skadeorsaken i de här idrotterna. Fall är också en vanlig orsak till skada. Stukning av leder är den dominerande skadekategorin. Ledbanden skadas sällan, vilket kan ha ett samband med att spelarna har bra skyddsutrustning. En fjärdedel av skadorna i hockey och bandy beror på stötar eller slag med påföljande inre blödning, mest i muskulaturen. En av fem skador är frakturer.

Trots användningen av hjälm drabbar en tredjedel av skadorna huvudet. Detta inkluderar käkfrakturer och tandskador som beror på att visir inte används. Användning av visir skulle också ha kunnat förhindra ögonskador från klubba och puck. Dessa skador ingår i kategorin skallskador. Det måste dock sägas att de flesta skallskador är mindre allvarliga sår och svullnader.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Skador i händerna är också vanliga, ofta på grund av att man tar emot vid fall på isen. Axelskador förekommer vid 5 % av skadetillfällena och de uppstår när man i ishockey blir tacklad mot sargen.

Både hockey och bandy är höghastighetsidrotter med mycket kroppskontakt och hög temperatur på isen. En majoritet av skadorna är dock inte särskilt allvarliga.

Förebyggande åtgärder

 • En gedigen grundträning vad avser både styrka, kondition och teknik.
 • Tydliga regler för att förebygga och förhindra att konfliktsituationer utvecklas.
 • Respekt för reglerna.
 • Domaren måste snabbt gripa in för att förhindra att spelet urartar.
 • Undvik vassa föremål och hårda utskjutningar längs sargen.
 • Konsekvent användning av hjälm som sitter ordentligt.
 • Konsekvent användning av visir, inklusive ögonskydd, för alla åldersgrupper.
 • Tandskydd.
 • Genomförd användning av vadderad klädsel för att skydda armar, händer, underben, knä och höfter.
 • Se på möjligheterna att utveckla utrustning som kan ge bättre skydd mot skador mitt på kroppen.
 • Snabbt ingripande av sjukvårdspersonal med rätt kvalifikationer och adekvat utrustning för att erbjuda första hjälpen.
 • Noggrann bandagering av öppna sårskador.
 • Ta ut skadade spelare ur matchen.
 • Se till att adekvat uppföljning inklusive rehabilitering av utövaren genomförs före träning och spel.

Relaterade tillstånd

 • Skallskador och hjärnskakningar
 • Medial ligamentskada i knä
 • Lateral ligamentskada i knät
 • Knäskålsluxation
 • Bakre korsbandsskada
 • Främre korsbandsskada
 • Meniskskador i knät
 • Bristning i hälsena
 • Överbelastning fotled
 • Fotledsskada
 • Muskelbristning i underbenet
 • Brännskador
 • Axelluxation
 • Akuta ledskador - för vårdpersonal
 • Skallskador - för vårdpersonal
 • Ögonskador - för vårdpersonal

Annons