Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Idrottsskador – Hastighetsåkning på skridskor

Drygt hälften av dem som skadar sig på skridskobanan är barn under sex år.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vem är mest utsatt?

Hastighetsåkning på skridskor är en idrottsgren som traditionellt är förknippad med få skador. I likhet med många andra konditionskrävande idrotter är det överbelastningsskador som hör till de dominerande idrottsmedicinska problemen i denna idrottsgren. Drygt hälften drabbade barn under sex år. Detta visar att skridskor fortsatt är en populär idrott bland de yngsta. I tonåren sker det relativt få skador, medan skadeantalet på nytt stiger för åldersgruppen 18–24 år, där aktiviteten är större. Skadorna fördelar sig relativt jämt mellan könen. Bland de aktiva utövarna är de flesta män. Uppskattningsvis inträffar mindre än en femtedel av skadorna inom den organiserade idrotten.

Vilka skador är vanligast?

Tre av fyra skador är en följd av fall på isen. En ökande andel beror på kollisioner med konkurrenter och detta beror främst på att deltagande i kortbanelopp har ökat under senare år. Här är det ofta flera personer med i samma lopp och det är skarpare kurvor. En del av kollisionerna leder till att man skär sig på de egna eller konkurrenternas skridskor och ibland uppstår djupa skärskador på grund av detta. Många av skridskoskadorna är skelettskador, oftast i hand eller handled och främst hos barn. Endast ett fåtal procent av skadorna är skallskador och bland dessa rör det sig främst om hjärnskakningar. Stukningar av leder är vanliga inom skridskosporten liksom i de flesta andra idrotter och som regel är det fotleder och knän som drabbas. När det gäller allvarlighetsgrad kan man säga att skadorna inom skridskosporten totalt sett inte är särskilt eller bara måttligt allvarliga.

Förebyggande åtgärder

 • Gott om utrymme för träningen, framför allt vid kurvträning.
 • Undvik fasta och vassa föremål längs banan. Det kan vara nödvändigt att vaddera föremål som inte går att flytta.
 • Ordentliga förberedelser. Undvik sand och sten på banan.
 • Säkerställ inövning av bra teknik och balans innan man tränar nära ihop. Detta är särskilt viktigt vid kortbanelopp.
 • Barn ska använda hjälm under inlärningsfasen i skridskoåkning. Barnens cykelhjälm eller slalomhjälm kan användas om man vill spara pengar. Hockeyhjälm är också ett bra alternativ för barn som ägnar sig åt flera isidrotter och som har sådan utrustning sedan tidigare.
 • Använd knäskydd på barn under sju år eller till dess de har god balans.
 • Stödskridskor eller fotledsskydd under träningens startfas.
 • Använd halsskydd för att förebygga skärskador hos utövare i kortbanelopp.
 • Användning av fotledsskydd.
 • Vid fall i närheten av andra åkare ska du försöka vända bort skridskorna från åkare som befinner sig i närheten.
 • Se till att det finns första hjälpen som utförs av kvalificerad personal.
 • Säker och snabb transport till sjukhus vid allvarligare skador.
 • Se till att det finns bra medicinsk och sportslig uppföljning för rehabilitering tillbaka till önskad idrottsaktivitet.

Relaterade tillstånd

 • Skallskador och hjärnskakningar
 • Sårskador
 • Fotledsskada
 • Hälsena - smärta
 • Hälsena – bristning
 • Seninflammation i underbenet
 • Inflammation i hälsenefästet
 • Slemsäcksinflammation vid hälbenet
 • Meniskskada i knät
 • Främre korsbandsskada i knät
 • Bakre korsbandsskada i knät
 • Seninflammation i anserinus
 • Lateral ligamentskada i knät
 • Patellofemoralt smärtsyndrom
 • Seninflammation i popliteus
 • Axelluxation
 • Akuta ledskador - för vårdpersonal
 • Frakturer, handled- och hand - för vårdpersonal
 • Skallskador - för vårdpersonal
 • Sårskador, akut behandling - för vårdpersonal
 • Näsblod - för vårdpersonal
 • Muskel- och sträckskador – för sjukvårdspersonal
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons