Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Idrottsskador – Backhoppning

Den klart största skadegruppen är fall i underbacken.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vilka skador är vanligast?

Många av de skadade uppger att de gjorde fel på hoppkanten som ledde till problem under luftfärden och obalans i landningen. Fel i backen eller stark vind anges sällan som orsak till skadorna, vilket tyder på stor ansvarsmedvetenhet hos tävlingsledare och tränare. Anmärkningsvärt många av de skadade anger att det handlar om en ny bindningstyp som ger mindre stabilitet än den klassiska kandaharbindningen.

Stöt- eller krossskador utan allvarliga konsekvenser är den vanligaste skadan, följt av sårskador. Antalet sårskador vid sommarhoppning ökar. Andelen inre skallskador minskar markant. Ledskador är vanliga, men oftast krävs ingen operation. 10 procent av skadorna är frakturer.

När det gäller allvarlighetsgrad kan man säga att andelen allvarliga hoppskador minskar markant. Detta hänger bland annat samman med bättre backpreparering. Den nya hopptekniken ger också lägre landningshastighet och därmed mindre tryck i landningsögonblicket, vilket är gynnsamt som skadeförebyggande faktor. De allra flesta backhoppare som skadas får inga varaktiga men och kommer att kunna fortsätta sin hoppkarriär efter återhämtning.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Förebyggande åtgärder

Tekniska och arenamässiga förhållanden.

 • Stabila spår.
 • Väl preparerade backar och fast, jämn underbacke.
 • Korrekt backprofil.
 • Ta bort alla fasta föremål i överbacken, vid hoppet och i underbacken som kan ge skador.
 • Ta hänsyn till vindförhållandena.
 • Välj backstorlek och övrig svårighetsgrad efter den egna kompetensen.
 • Värmestuga vid ansatsen.
 • Ansvarsmedveten tävlingsledning/jury.
 • Använd säkra bindningar. Kontrollera bindningarna före varje hopp.

Åtgärder som minskar personskadorna.

 • Använd godkänd hjälm.
 • Använd hoppdress och handskar som skyddar mot skrubbsår och brännskador vid fall. Detta är särskilt viktigt i plastbackar.
 • Justera bindningarna korrekt så att de löser ut vid fall.
 • Bra uppvärmning, håll värmen inför hoppet.

Behandlingsåtgärder

 • Kvalificerad sjukvårdspersonal.
 • Adekvat första hjälpen-utrustning + transportutrustning.
 • Helikopter vid skidflygning.

Relaterade tillstånd

 • Skallskador och hjärnskakningar
 • Sårskador
 • Frakturer, allmänt
 • Fraktur i lårbenet
 • Fraktur i underbenet
 • Fraktur i revben
 • Fraktur i ryggen
 • Fraktur i underarm
 • Ryggmärgsskada
 • Skada i AC-leden
 • Axelluxation
 • Skallskador - för vårdpersonal
 • Muskel- och sträckskador - för vårdpersonal
 • Näsblod - för vårdpersonal

Annons