Träning hjälper mot fallskador

Äldre personer kan minska risken för fall och benbrott genom att träna och förbättra balansen visar en ny rapport från SBU.

Karin Nordin, Redaktör
Publicerad den: 2014-06-25
Författare: Karin Nordin, Redaktör

Annons

Träning, enskilt eller i grupp, är idag den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för både minskad fallrisk och för frakturer.

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, kan man minska risken för fall genom individuellt anpassad vård med flera olika åtgärder i kombination. Åtgärderna kan till exempel vara anpassning av hemmet, genomgång av läkemedel och fysisk träning.

Fallolyckor är den vanligaste typen av olycksfall. Nästan tre av fyra personer som läggs in på sjukhus till följd av olyckshändelser har skadats i fallolyckor. I Sverige drabbas cirka 17 000 äldre per år av höftfrakturer och minst 1 500 dör till följd av fallolyckor.

Annons
Annons

Psykologiska konsekvenser kan vara lika förödande som fysiska skador. Rädsla för att falla igen kan leda till minskad rörelse och sämre livskvalitet. Fallolyckor bland äldre medför också stora kostnader för samhället. Därför är det viktigt både för individen och samhället om fallolyckor kan förhindras.

Har du råkat ut för en fallolycka eller känner du någon som har gjort det? Kommentera arikeln direkt här nedan.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Leif Johansson 2014-06-25 13:38 (5 år sen)

  Vilka otroligt intelligenta slutsatser man kan komma fram till om man bedriver forskning.
  Detta hade annars varenda normalbegåvad människa kunnat upplysa om direkt på stående fot.

 • Avatar 2014-06-28 08:18 (5 år sen)

  Jag kan bäst hålla med förgående kommentar ex. läk , forskare undrar över ökade stroke bland män 35-45 tror jag ovetande , kan det inte vara så att med ändrade arbetsregler och vissa måste skriva på avtal 8 tim dag fast ofta går det 10-11-12 tim / dag + resa till och från arbete , hur påverkar stressen det skulle vara intressant om det bidrog + de ska vara möjliga att nå även när de ska vara lediga.
  När kommer nån fram till ökad stress med arbete gör sitt till mm.

 • Avatar 2014-06-28 08:33 (5 år sen)

  Fallskador intressant trafikskada vissa likheter , många läk vill inte ta i det , för sjukskrivning + eventuella starkare läkemedel beroende är ju hemskt vi gör det skitsvårt för de som behöver för att minska svarta marknaden med 1 % . Smugglarna gläds , sjukskrivning nä jobba tills du stupar . svår patient tar lång tid låt nån annan ta problemet. så nu har det gått 10 år sen olyckan och verkar kunna hitta några som tar sin ed på riktigt. Utan man ska vara rik. Då kommer nästa hinder kronofogden för man får inte några rättigheter och man förbereder sig inte för att rka ut för en olycka , man tror det ska fungera hyggligt vilket det ej gör. Fortfarande sjuk starka mediciner , dumsnåla samhälle vad kostar allt nu bråka med fogden om att få rätt att ha råd att få sjukgymnastik det funkar inte de vanliga längre det har gått för lång tid , kostnad för mig och samhälle ???? Politiker och tjänstemän tänker inte långt 10 veckors plan ? 1 års plan ?

 • 20130303083842
  MARIANNE ATLEGÅRD 2016-01-29 17:19 (4 år sen)

  Ni får nog göra dessa sortering av folk/dator NÅGOT enklare! Jag ser inte vad där står BONNI sen något svart sen VILLE men det duger ju inte!

 • 20130303083842
  MARIANNE ATLEGÅRD 2016-01-29 17:46 (4 år sen)

  Ni får nog göra dessa sortering av folk/dator NÅGOT enklare! Jag ser inte vad där står BONNI sen något svart sen VILLE men det duger ju inte!


Annons
Annons
Annons