Fråga doktorn

Fråga   Vikt & kost

Fråga: Ett längre eller flera kortare pass?

Hej! Bränner man lika mycket fett om man tränar flera kortare pass per dag än ett enda längre, i ett sträck?

Svar:

Hej!

Att ge ett exakt svar på denna fråga är komplicerad vetenskap. Jag kommer därför istället att ge ett generellt svar utifrån ett praktiskt synsätt.

Viktminskning bygger på en enkel princip: om man förbränner mer energi än man intar minskar man i vikt (och vice versa). För att gå ner i vikt bör man alltså minska intagen energi och/eller öka förbränningen (företrädesvis genom fysisk aktivitet). Om man sedan delar upp aktivitet i flera korta pass eller ett längre är - i princip - likvärdigt ur fettförbrännings-/viktminskningssynpunkt. Huvudsaken är att dygnets förbrukade energi överstiger den intagna.

Man kan givetvis, som alltid, invända mot detta allmäna resonemang, och hävda att t.ex. insulinnivåerna påverkas gynnsamt av en jämn fördelning av matintag och motion över dygnet. Likaså kanske förbränningen fortsätter en tid efter avslutat träningspass, och att det därför vore bättre att med fler pass "hålla förbränningen igång".

Detta är emellertid inte det stora problemet vid försök att minska i vikt. Som vid de flesta livsstilsförändringar, ligger svårigheten (och det avgörande för hur lyckosam förändringen blir) i om man kan bibehålla den nya livsstilen på sikt. Många misslyckas förr eller senare och återfaller (tillfälligt?) i det tidigare beteendet. Däför är det betydligt viktigare att man finner en livsstil man trivs med och kan fortsätta med, än en som eventuellt är effektivare men svårare att genomföra. Därför blir mitt råd: motionera så ofta och så mycket du vill och kan - bara du känner att du har hittat en livsstil som håller i längden.

Ur hjärt-kärlhänseende, spelar det (heller) ingen roll om du t.ex. joggar i 30 minuter eller delar upp passet på tre pass à tio minuter.

Lycka till!

Mats Halldin
Redaktör/läkare Netdoktor Övervikt


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
MAGSÄCKSPROBLEM

2014-08-13 | 11:06

av Sofia Antonsson

Komplikation efter diafragmabråcksoperation.

2012-09-11 | 13:25

av Jacob Freedman

Gastic Bypass

2012-06-17 | 17:12

av Jacob Freedman

Gastric bypass

2012-05-10 | 19:04

av Jacob Freedman

Strålskadad tarm

2011-07-31 | 13:22

av Mona Hallin

kan inte gå ner mer i vikt

2011-07-8 | 21:58

av Mona Hallin

Ung och matmissbrukare

2011-05-8 | 19:16

av Viveca Annell

Kan man kräkas om man är GBP-opererad?

2011-05-19 | 10:03

av Jacob Freedman

Gastric Bypass och Vitaminer

2011-03-29 | 22:25

av Mona Hallin

Problem med viktnedgång efter graviditet.

2011-03-2 | 21:48

av Viveca Annell

Hur kommer jag till rätta med magmunsbråcket?

2011-03-11 | 12:16

av Jacob Freedman

Gått ner 12 kilo men hur fortsätter jag?

2011-02-15 | 21:34

av Mona Hallin

Reflux och övriga skador på organen

2011-01-5 | 12:00

av Jacob Freedman

Övervikt -Gastric Bypass

2011-01-6 | 20:28

av Jacob Freedman

Behandlingshem för övervikt?

2010-10-14 | 16:32

av Mona Hallin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons