Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fördelar med motion för äldre

Om man räknar äldre människor som sådana som fyllt 60 år, ger det en mycket stor grupp med rejäl åldersspridning. Äldregruppen är ingen homogen grupp och är givetvis lika sammansatt som vilken annan grupp som helst. Det finns ingen naturlag som säger att en 80-åring klarar sig sämre än en 67-åring.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Cirka 1/3 av alla äldre idrottar aktivt, även om den yngre delen av äldregruppen av naturliga skäl är mer aktiv. När äldre motionerar ska de träna efter samma principer som alla andra, men med hänsyn till de skavanker de fått under livets gång - däribland kanske även ett par kilos övervikt.

Fråga din läkare om råd om du är osäker på om det finns något i ditt hälsotillstånd som du måste ta särskild hänsyn till när du ägnar dig åt motion och idrott.

Motion är bra om du vill gå ner i vikt

Fysisk aktivitet ökar energiförbrukningen och kan på så vis bidra till viktminskning. Det gäller att besluta sig för att inta färre kalorier och öka kaloriförbränningen så att man förbränner från de fettdepåer man redan har.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Det är här motion kommer in i bilden. Genom motion ökar kaloriförbränningen, vilket kan hjälpa en överviktig människa som hamnat i en ond cirkel med låg aktivitet, nedsatt energi och därmed ökande vikt att komma över i en god cirkel, där ökad aktivitet medför ökad energiförbrukning och därmed viktminskning - givetvis förutsatt att energiintaget är det samma.

Problem vid övervikt

Övervikt kan leda till såväl fysiska som psykiska problem. Ofta är dessutom dessa problem starkt förknippade med varandra. De fysiska problem, som övervikten medför, kan ofta minskas eller förebyggas genom motion. Det är dokumenterat att motion förebygger åderförkalkning och därmed hjärt-/kärlsjukdomar. Samma sak gäller för högt blodtryck, åldersdiabetes och besvär i leder och muskler.

Andra fördelar med motion

Den stora vinsten som motion ger är att man får bättre kondition (ökad syreupptagning per kilo kroppsvikt och tidsenhet). Därigenom får man kraft att bli en mer aktiv person. Man orkar med fler saker, eftersom aktiviteter som tidigare kändes belastande blir lättare att utföra.

Annons
Annons

Man får en kropp som fungerar bättre och orkar med de saker man gärna vill göra i vardagen. Detta kan medverka till att man får en mer positiv självuppfattning och bättre livskvalitet. Ökad kraft och kondition har oftast en positiv inverkan på både arbetslivet och det dagliga livet i övrigt. För äldre människor ger ökad ork oftast ett rikare socialt liv och ger dessutom bättre förutsättningar för att klara sig själv i det egna hemmet.

Enligt en ny teori påskyndar inaktivitet åldrandeprocessen, medan aktivitet gör att man åldras långsammare.

Det finns också undersökningar som visat att motion påverkar aptiten i positiv riktning.

Det gäller att skapa motivation och lust kring träningen. Det är viktigt att man ser långsiktigt på sin fysiska aktivitet och är medveten om att träningseffekten kommer men tar tid. Ofta märker man tidigt av den positiva effekten av träning på humöret och på att man blir piggare, medan den rent fysiska effekten tar längre tid. Om ditt mål är att minska kraftigt i vikt bör du kombinera motionen med en kostplan, som minskar kaloriintaget betydligt.


Annons