Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blåmusselförgiftning

Blåmusslor är en delikatess och många tycker att de musslor som de plockar själva är de allra bästa. Njut av måltiden, men följ noga med på Livsmedelsverkets blåmusselvarningar så undgår du förhoppningsvis att bli förgiftad.


Publicerad den: 2014-02-24

Annons

Blåmusslor är en musselart i blåmusselfamiljen. Skalen är blå till brunsvarta på utsidan och ljusblå och vita på insidan. De lever i klungor och är mycket utbredda längs västkusten. Många ser på blåmusslor som en delikatess som kan skördas och ätas vid alla årstider. Periodvis varnas det emellertid mot att skörda och äta blåmusslor på olika platser i landet, eftersom de kan innehålla gifter. Dessa gifter är huvudsakligen alggifterna "Diarrhetic Shellfish Poisoning toxin" (DSP-toxin) som är ett diarrétoxin, och "Paralytic Shellfish Poisoning toxin" (PSP-toxin) som är ett nervgift. I tillägg finns det ett alggift som heter "Amnesic Shellfish Poisoning toxin" (ASP-toxin) som kan skada hjärncellerna och ge bestående minnesförlust.

Förlamande gift

Det mest fruktade giftet är möjligen PSP-giftet, vilket är förlamande. I värsta fall kan det förlama andningen och leda till döden.

Orsakerna till att dessa gifter tidvis finns i blåmusslor, är att blåmusslorna lever av planktonalger. Dessa äter genom att filtrera ut alger ur havsvatten. Några algtyper kan innehålla gift som då tas upp i musslorna. Musslorna tar inte skada av detta men de lagrar gifterna i köttet, och det är inte så lyckat för den som vill tillbereda en bättre måltid. Dessa gifter kan förekomma vid alla årstider.

Annons
Annons

Du kan inte känna det på smaken

Du kan inte märka giftet ens på smaken eller lukten och det hjälper inte att koka eller frysa skaldjuren. De som blir förgiftade av DSP-toxinet har som regel en sjukdomsperiod på två till fyra dygn. De som kräks blir friskare snabbare än de som bara får diarré. Hur starka symtom du får beror på hur många blåmusslor du har ätit.

Symtomen vid intag av PSP-toxin är domningar i armar, ben och runt munnen. I tillägg känns det som om du svävar och du får problem med balansen.

Blåmusselvarning

Ett av problemen med giftiga blåmusslor är att giftiga och icke-giftiga blåmusslor kan finns sida vid sida. Detta betyder att det inte bara varierar från plats till plats men ockå inom samma område. Om du har ätit blåmusslor och får symtom på förgiftning med PSP-toxin, alltså nervgiftet, måste du ringa 112. Vid intag av DSP-toxin, som ger diarré, ges vanligtvis ingen behandling. Men se till att få i dig tillräckligt med vätska medan du är sjuk.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.