Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Vikt & kost

Alkohol och hjärt-kärlsjukdom

Ju högre alkoholkonsumtion, desto högre är risk för skadliga effekter.


Uppdaterad den: 2020-05-04

Annons

Förebygger alkohol hjärt-kärlsjukdom?

Under åren har det kommit signaler från medicinska forskare att alkohol kan ha en förebyggande effekt på hjärt-kärlsjukdom. Speciellt gäller det sjukdomarna i koronarartärerna (kranskärlen) – angina pectoris, hjärtinfarkt, plötsligt hjärtdöd. Dessvärre finns det inte något tydligt svar på om detta är sant.

Studierna som antyder att alkohol kan ha en förebyggande effekt, är alla så kallade observationsstudier. Det vill säga man har följt en befolkning (population) under många år och sett hur det gått för den. Man delar in befolkningen i grupper, till exempel i förhållande till deras alkoholvanor: De som inte dricker, de som dricker lite, de som dricker måttligt och de som dricker mycket. Då ser man om det finns någon skillnad mellan grupperna när det gäller att få hjärt-kärlsjukdom. Här har forskare funnit ett mönster som tyder på att de som har ett måttligt regelbundet intag av alkohol (det vill säga en till tre alkoholenheter per dag – en liten flaska öl, ett glas vin eller en drink), har lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdom.

Detta är inget bevis för att det är alkoholen som ger minskat antal sjukdomsfall. Kanske är det så att de som använder alkohol regelbundet, redan från början är friskare än dem som dricker lite eller ingenting. Kanske förekommer det en ökad förekomst av andra riskfaktorer hos dem som inte dricker. Kanske finns det andra faktorer kopplade till livsstilen hos dem som dricker regelbundet.

Annons
Annons

Det saknas den typ av studier som med större säkerhet kan bekräfta om det är alkoholen eller om det handlar om andra faktorer som förklarar den förebyggande effekten.

Vad är det i alkoholen som kan vara bra?

Det är ännu inte klarlagt. Eventuellt kan det vara hur kolesterol påverkas. Alkoholen ger mer av det goda kolesterolet (HDL-kolesterol) som skyddar mot koronarsjukdom. En annan förklaring är att alkohol verkar "blodförtunnande", det vill säga det minskar blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig och bilda blodproppar. Antioxidanter i till exempel rödvin tror en del forskare har sådana effekter. Det finns också teorier som antyder att alkoholen skyddar ytan på insidan av blodkärlen (endotelet, där åderförkalkning bildas) och på det sättet bromsar utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom.

Alkoholen har också skadliga verkningar

Ju högre alkoholkonsumtion, desto högre risk för skadliga effekter. Hög alkoholkonsumtion kan med tiden skada hjärtmuskeln (myokardiet) så att hjärtat blir svagare (alkoholkardiomyopati). Hög alkoholkonsumtion kan också framkalla rytmstörningar i hjärtat. Dessa uppstår ibland i kombination med hög fysisk aktivitet efter en fest och kan förorsaka plötslig död. Forskare har också funnit en ökad risk för hjärnblödning kopplat till hög alkoholkonsumtion, något man tror beror på en blodtryckshöjande effekt hos alkoholen. I motsats har en måttlig regelbunden alkoholkonsumtion en skyddande effekt mot stroke som beror på en blodpropp i hjärnan. Rådet till personer med förhöjt blodtryck är att vara återhållsamma vad gäller alkohol.

Vad händer om man börjar rekommendera personer som inte dricker att ta ett glas vin om dagen? Erfarenhet från andra länder visar att antalet storförbrukare i en befolkning ökar med 10 % om genomsnittskonsumtionen ökar med 15 gram per vecka (motsvarande en drink). Det kommer att orsaka fler dödsfall på grund av hög alkoholkonsumtion än vad det minskar i form av färre fall av hjärt-kärlsjukdom.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.