Behandling | Vikt & kost

Alkohol och hjärt- och kärlsjukdom


Uppdaterad den: 2013-02-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Förebygger alkohol hjärt- och kärlsjukdom?

Under de senare åren har det kontinuerligt kommit signaler från medicinska forskare att alkohol kan ha en förebyggande effekt på hjärt- och kärlsjukdom. Speciellt gäller det sjukdomarna i koronarartärerna (kranskärlen) – angina pectoris, hjärtinfarkt, plötsligt hjärtdöd. Dessvärre finns det inte något tydligt svar på om detta är sant.

Studierna som antyder att alkohol kan ha en förebyggande effekt, är alla så kallade observationsstudier. Det vill säga man har följt en befolkning (population) under många år och sett hur det gått för den. Man delar in befolkningen i grupper, till exempel i förhållande till deras alkoholvanor: De som inte dricker, de som dricker lite, de som dricker måttligt och de som dricker mycket. Då ser man om det finns någon skillnad mellan grupperna när det gäller att få hjärt- och kärlsjukdom. Här har forskare funnit ett mönster som tyder på att de som har ett måttligt regelbundet intag av alkohol (det vill säga en till tre alkoholenheter per dag – en liten flaska öl, ett glas vin eller en drink), har lägre förekomst av hjärt- och kärlsjukdom.

Detta är inget bevis för att det är alkoholen som får ta åt sig äran för minskat antal sjukdomsfall. Kanske är det så att de som använder alkohol regelbundet, redan initialt är friskare än dem som dricker litet eller ingenting. Kanske förekommer det en ökad förekomst av andra riskfaktorer hos dem som inte dricker. Kanske finns det andra gynnsamma faktorer kopplade till livsstilen hos dem som dricker regelbundet.

Annons
Annons

Det saknas den typ av studier som med större säkerhet kan berätta om det är alkoholen som är gynnsam eller om det handlar om andra faktorer.

Vad är det i alkoholen som kan vara gynnsamt?

Det är ännu inte klarlagt. Eventuellt kan det vara hur kolesterol påverkas. Alkoholen ger mer av det goda kolesterolet (HDL-kolesterol) som skyddar mot koronarsjukdom. En annan förklaring är att alkohol verkar "blodförtunnande", det vill säga det minskar blodplättarnas förmåga att klumpa ihop sig och bilda blodproppar. Antioxidanter i till exempel rödvin tror en del forskare har sådana effekter. Det föreligger också nyare teorier som antyder att alkoholen skyddar ytan på insidan av blodkärlen (endotelet, där åderförkalkning bildas) och på det sättet bromsar utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom.

Alkoholen har också skadliga verkningar

Ju högre alkoholkonsumtion, desto högre risk för skadliga effekter. Kronisk alkoholkonsumtion kan med tiden skada hjärtmuskeln (myokardiet) så att hjärtat blir svagare (alkoholkardiomyopati). Hög alkoholkonsumtion kan också framkalla rytmstörningar i hjärtat. Dessa uppstår ibland i kombination med hög fysisk aktivitet efter en fest och kan förorsaka plötslig död. Forskare har också funnit en ökad risk för hjärnblödning i samband med ökad alkoholkonsumtion, något man tror beror på en blodtryckshöjande effekt hos alkoholen. I motsats har en måttlig regelbunden alkoholkonsumtion en skyddande effekt mot stroke som beror på en lokal blodpropp (trombos) i hjärnan. Rådet till personer med forhöjt blodtryck är att visa återhållsamhet och försiktighet vid användning av alkohol.

Annons
Annons

Fler alkoholister?

Vad sker om man börjar rekommendera personer som inte dricker att ta ett glas vin om dagen? Erferenhet från andra länder visar att antalet storförbrukare i en befolkning ökar med 10 % om genomsnittskonsumtionen ökar med 15 gram per vecka (motsvarande en drink). Det kommer att orsaka fler dödsfall på grund av alkoholism än vad som minskar i form av färre fall av hjärt- och kärlsjukdom.

Tiden är därför inte inne att rekommendera alkohol som förebyggande medel av hjärt- och kärlsjukdomar.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons