Fetmaepidemin verkar inte påverka födelsevikten

Den kända kopplingen mellan fetma och ökad risk för hög födelsevikt har inte visat sig i Sverige, trots fetmaepidemin. Detta enligt en studie av forskare vid Sahlgrenska akademin, vilken kommer presenteras nu under den pågående fetmakonferensen European Obesity i Göteborg.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-06-03
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Födelsevikten är en indikator på fostrets utveckling och framtida hälsa. Det har rapporterats om en ökad födelsevikt i Europa och Nordamerika de senaste 40 åren vilket har kopplats till den växande fetmaepidemin. I en studie vid Sahlgrenska akademin har ett forskarteam undersökt utvecklingen när det gäller födelseviktdata i Sverige under tidsperioden 1946 till 2011.

– Vår studie visar att födelsevikten har varit stabil under de senaste 65 åren, med endast små periodiska svängningar i medelfödelsevikt och bland de barn med de högsta respektive lägsta fem procenten av födelsevikt. Resultaten tyder på att fetmaepidemin inte är kopplad till en ökning av födelsevikten, säger Jimmy Celind, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Tidigare studier

Tidigare studier från andra länder har dock visat det motsatta. Något som kan förklaras genom att de flesta av studierna spänner över en kortare tid, menar Jimmy Celind.

Annons
Annons

– Den lilla ökning som visas i andra studier har i vår undersökning, som täcker en längre tidsperiod, visat sig vara vanliga variationer som återkommer i cykler.

Studien kommer vidare att presenteras på fetmakonferensen European Obesity Summit 2016 som hålls i Göteborg den 1 till 4 juni.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons