Fetma drabbar kvinnor hårdare psykiskt

Upplevd fetma får kvinnor att känna sig mer missnöjda med sina kroppar än vad män gör, visar en studie av forskare från Karolinska Institutet tillsammans med brittiska forskare.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-10-14
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Hur går det till neurobiologiskt när negativa känslor påverkar vår kroppsuppfattning och ätstörningar utvecklas? Det är något som vi idag saknar mycket kunskap kring. Därför har forskare för första gången undersökt hur friska individers hjärnor reagerar när de tror att deras kropp har förändrats till det smalare eller överviktiga hållet. Detta möjliggjordes genom en virtual reality-studie, publicerad i Cerebral Cortex, där hälsosamma personers hjärnaktivitet undersöktes samtidigt som de fick “prova på” att ha en kraftigt överviktig kropp.

Forskarna studerade försökspersonernas hjärnaktivitet i en fMRI-kamera och kunde då se att negativa känslor kring kroppen genast sätter igång nervcellssignaler som kan leda till en negativ kroppsuppfattning. De fann en koppling mellan hjässloben, där våra perceptioner, som kroppsuppfattning tolkas och den insulära loben samt främre gördelvindlingen, där känslor som smärta, ilska eller rädsla processas.

Kvinnor mer missnöjda

Vidare sågs ett tydligt samband mellan hur sårbara försökspersonerna var för att utveckla ätstörningar och minskad aktivitet i främre gördelvindlingen. En möjlig neurobiologisk förklaring till varför ätstörningar är vanligast hos kvinnor torde vara att denna grupp både uppvisade kraftig aktivitetsminskning i främre gördelvindlingen och kände sig mera missnöjda med den överviktiga kroppen än männen.

Annons
Annons

– Vi vet att kvinnor har högre risk att utveckla ätstörningar än män. Vår studie visar att den ökade känsligheten är relaterad till en minskad aktivitet i ett specifikt område i frontalloben – främre gördelvindlingen – ett område som är förknippat med känslomässig bearbetning, säger Henrik Ehrsson, professor vid institutionen för neurovetenskap.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons