Fråga doktorn

Fråga   Vikt & kost

Fråga: Påverkar stress vikten?

Hej! Jag har hört att stress kan göra det svårare att gå ner i vikt, kroppen blir mer svullen etc. Stämmer det och vad kan man i så fall göra? Jag försöker själv äta rätt och tränar en del. Hälsningar, BHA

Svar:

Stress är ett uttryck som används i många sammanhang och kan betyda lite olika saker. Rent biologiskt är stress ett tillstånd då man får en ökad beredskap att tackla det som händer omkring oss, t.ex. om vi känner oss hotade eller blir arga. Då frisätts stresshormonerna adrenalin och noradrenalin i första hand och om stressen pågår under lite längre tid ökar också frisättningen av kroppens eget kortison. Den ökade beredskapen kräver energi, så rent biologiskt borde energiförbrukningen öka vid stress.

Ändå är det många som upptäcker att de ökar i vikt när det är stressigt. Här finns det många andra faktorer som spelar in. Det blir svårare och kanske inte lika hög prioritet att hålla mattider, att välja bra alternativ på matsedeln, planera sitt handlande och ätande. Många känner sig mer sugna, vilket kanske till viss del kan förklaras av mindre regelbundna vanor.

Vid långvarig stress med aktivering av kortisonfrisättningen finns det belägg för att fettfördelningen kan påverkas med ökad tendens till att utveckla den farliga bukfetman.

Om stress är ett problem för dig kan du pröva att använda liknande strategier för att minska stressen som för att minska vikten: se över hur du gör i dag t.ex. genom att föra dagbok. Du kanske upptäcker saker som du kan förändra, både gällande ditt ätande och/eller dina motionsvanor samt hos det som orsakar stress. Prioritera det som verkligen är viktigt att göra, tänk efter vilka saker som är mindre viktiga. Gör en plan för hur nästa dag/vecka skall se ut.

Hälsningar,

Signy Reynisdottir
Överläkare, Överviktsenheten, Norrtulls sjukhus, Stockholm


Läs även: Kostdagbok – vad och hur mycket äter du egentligen? »


 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Frukt som höjer blodsockret

2016-09-3 | 08:00

av Gunilla Halldin

MAGSÄCKSPROBLEM

2014-08-13 | 11:06

av Sofia Antonsson

Viktnedgång

2013-10-10 | 15:18

av Elly Lindholm

Övervikt trots bra mat och motion

2013-08-14 | 13:12

av Gunilla Halldin

Gastric bypass

2013-03-26 | 11:16

av Gunilla Halldin

Komplikation efter diafragmabråcksoperation.

2012-09-11 | 13:25

av Jacob Freedman

Gastic Bypass

2012-06-17 | 17:12

av Jacob Freedman

Gastric Bypass

2012-06-11 | 14:17

av Gunilla Halldin

Gastric bypass

2012-05-10 | 19:04

av Jacob Freedman

Övervikt - ätstörning

2012-02-24 | 11:15

av Kenneth Ilvall

Strålskadad tarm

2011-07-31 | 13:22

av Mona Hallin

kan inte gå ner mer i vikt

2011-07-8 | 21:58

av Mona Hallin

Ung och matmissbrukare

2011-05-8 | 19:16

av Viveca Annell

Kan man kräkas om man är GBP-opererad?

2011-05-19 | 10:03

av Jacob Freedman

Gastric Bypass och Vitaminer

2011-03-29 | 22:25

av Mona Hallin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.