Fråga doktorn

Fråga   Vikt & kost

Fråga: Måtta med måtta

Hej, Hur ska man tolka BMI i förhållande till midja-höftkvoten? När jag vägde 57 kg (är 168 cm lång), så hade jag fortfarande en "för hög" midja-höftkvot, antagligen pga mina smala höfter. Hur vet jag när min fettdepå på magen är skadlig för hälsan? Efter vad jag har förstått, ska det inte många kilos bukfett till för att det ska vara skadligt?

Svar:

Hej,

Tolkningar av BMI och andra mått på fetma, såsom midjemått eller midja-höftkvot, bör göras med viss försiktighet. Gränser ändras och mått byts ut. Visst finns det definierade gränser för övervikt och fetma för vart och ett av måtten, men det handlar ändå om relativt grova gränser, omgärdade med undantag (för muskulösa och barn exempelvis).

(Det finns förvisso noggrannare mätmetoder att tillgå om man vill ta reda på exakt fettfördelning. Dessa kräver dock avancerad utrustning och specialkunskap.)

Gällande bukfettet, har du helt rätt i att just fettet på magen (jämfört med det på t ex lår och stjärt) har visat sig ha en tydlig relation till hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Därför är midjemåttet - eller ännu hellre ett tvärsnittsmått av buken - möjligen bättre än BMI när det gäller att bedöma riskerna för flertalet fetmarelaterade sjukdomar.

Viktigare för din hälsa, än några centimeter eller kilon hit eller dit, är emellertid den totala bilden, dvs kost- och motionsvanor, ärftliga sjukdomar, stressnivå m.m. Ovan nämnda mått kan med fördel användas som komplement. Läs gärna mer på "Obesitas - fetma, svår övervikt" under "Fakta om övervikt".


Hälsningar,
Mats Halldin
Redaktör/läkare Netdoktor Övervikt


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
MAGSÄCKSPROBLEM

2014-08-13 | 11:06

av Sofia Antonsson

Komplikation efter diafragmabråcksoperation.

2012-09-11 | 13:25

av Jacob Freedman

Gastic Bypass

2012-06-17 | 17:12

av Jacob Freedman

Gastric bypass

2012-05-10 | 19:04

av Jacob Freedman

Strålskadad tarm

2011-07-31 | 13:22

av Mona Hallin

kan inte gå ner mer i vikt

2011-07-8 | 21:58

av Mona Hallin

Ung och matmissbrukare

2011-05-8 | 19:16

av Viveca Annell

Kan man kräkas om man är GBP-opererad?

2011-05-19 | 10:03

av Jacob Freedman

Gastric Bypass och Vitaminer

2011-03-29 | 22:25

av Mona Hallin

Problem med viktnedgång efter graviditet.

2011-03-2 | 21:48

av Viveca Annell

Hur kommer jag till rätta med magmunsbråcket?

2011-03-11 | 12:16

av Jacob Freedman

Gått ner 12 kilo men hur fortsätter jag?

2011-02-15 | 21:34

av Mona Hallin

Reflux och övriga skador på organen

2011-01-5 | 12:00

av Jacob Freedman

Övervikt -Gastric Bypass

2011-01-6 | 20:28

av Jacob Freedman

Behandlingshem för övervikt?

2010-10-14 | 16:32

av Mona Hallin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.