Fråga doktorn

Fråga   Vikt & kost

Fråga: Hur räknar jag ut mitt BMI?

Hej, jag har övervikt sedan tidigare men har nu lyckats gå ner i vikt. Undrar hur räknar jag ut mitt nya BMI? Är det något annat än BMI som är bra att använda för att bedöma min nya vikt. 

Svar:

BMI (Body Mass Index) är ett sätt att beskriva kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. BMI beräknas genom formeln: vikten i kg dividerat med längden i kvadrat.

Viktigt är också att ta reda på fettets fördelning. Ju större andel av fettmassan som sitter kring magen (bukfetma), desto sämre är det ur ett hälsoperspektiv. Därför bör BMI-värdet kompletteras med en mätning av midjeomfånget (gränserna för övervikt respektive fetma är för män 94 cm respektive 102 cm och för kvinnor 80 respektive 88 cm).

Det är också viktigt att komma ihåg att fettmassan normalt utgörs av 10-18% av den totala kroppsvikten hos män och 18-25% hos kvinnor. Vi behöver alltså en viss mängd fett för att överleva och må bra.

Observera att är vi alla är olika byggda, och att det därför finns en viss marginal, inom vilket ditt BMI-värde kan ligga. Tänk också på att BMI-värdet inte gäller för barn. Således är BMI-värdet ingen exakt vetenskap, utan bör istället ses som en riktlinje.

Här ser du inom vilket område ditt BMI-värde helst bör ligga:

  • Under 18,5: Undervikt. Viktminskning är av medicinska skäl inte att rekommendera.
  • 19-24,9: Normalvikt. Det finns inga medicinska skäl för dig att gå ner i vikt.
  • 25 - 29,9: Övervikt. Du löper en ökad risk att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.
  • 30 och över: Fetma.

Vänligen,

Mats Halldin
ST-läkare allmänmedicin och med. Dr. medicinsk chef, Netdoktor


Läs även: Vad är övervikt och fetma? Alternativ till att räkna BMI för övervikt »


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Frukt som höjer blodsockret

2016-09-3 | 08:00

av Gunilla Halldin

MAGSÄCKSPROBLEM

2014-08-13 | 11:06

av Sofia Antonsson

Viktnedgång

2013-10-10 | 15:18

av Elly Lindholm

Övervikt trots bra mat och motion

2013-08-14 | 13:12

av Gunilla Halldin

Gastric bypass

2013-03-26 | 11:16

av Gunilla Halldin

Komplikation efter diafragmabråcksoperation.

2012-09-11 | 13:25

av Jacob Freedman

Gastic Bypass

2012-06-17 | 17:12

av Jacob Freedman

Gastric Bypass

2012-06-11 | 14:17

av Gunilla Halldin

Gastric bypass

2012-05-10 | 19:04

av Jacob Freedman

Övervikt - ätstörning

2012-02-24 | 11:15

av Kenneth Ilvall

Strålskadad tarm

2011-07-31 | 13:22

av Mona Hallin

kan inte gå ner mer i vikt

2011-07-8 | 21:58

av Mona Hallin

Ung och matmissbrukare

2011-05-8 | 19:16

av Viveca Annell

Kan man kräkas om man är GBP-opererad?

2011-05-19 | 10:03

av Jacob Freedman

Gastric Bypass och Vitaminer

2011-03-29 | 22:25

av Mona Hallin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.