Fråga doktorn

Fråga   Vikt & kost

Fråga: Hur räknar jag ut mitt BMI?

Hur räknar jag ut mitt eget BMI?

Svar:

BMI (Body Mass Index) är ett sätt att beskriva kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. BMI beräknas genom formeln: vikten i kg dividerat med längden i kvadrat.

Viktigt är också att ta reda på fettets fördelning. Ju större andel av fettmassan som sitter kring magen (bukfetma), desto sämre är det ur ett hälsoperspektiv. Därför bör BMI-värdet kompletteras med en mätning av midjeomfånget (gränserna för övervikt respektive fetma är för män 94 cm respektive 102 cm och för kvinnor 80 respektive 88 cm).

Det är också viktigt att komma ihåg att fettmassan normalt utgörs av 10-18% av den totala kroppsvikten hos män och 18-25% hos kvinnor. Vi behöver alltså en viss mängd fett för att överleva och må bra.

Observera att är vi alla är olika byggda, och att det därför finns en viss marginal, inom vilket ditt BMI-värde kan ligga. Tänk också på att BMI-värdet inte gäller för barn. Således är BMI-värdet ingen exakt vetenskap, utan bör istället ses som en riktlinje.

Här ser du inom vilket område ditt BMI-värde helst bör ligga:

Under 18,5: Undervikt. Viktminskning är av medicinska skäl inte att rekommendera.

19-24,9: Normalvikt. Det finns inga medicinska skäl för dig att gå ner i vikt.

25 - 29,9: Övervikt. Du löper en ökad risk att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

30 och över: Fetma.

Läs gärna mer:
http://overvikt.netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=4164


Vänligen,

Mats Halldin
Redaktör/läkare Netdoktor ÖverviktBesvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
MAGSÄCKSPROBLEM

2014-08-13 | 11:06

av Sofia Antonsson

Komplikation efter diafragmabråcksoperation.

2012-09-11 | 13:25

av Jacob Freedman

Gastic Bypass

2012-06-17 | 17:12

av Jacob Freedman

Gastric bypass

2012-05-10 | 19:04

av Jacob Freedman

Strålskadad tarm

2011-07-31 | 13:22

av Mona Hallin

kan inte gå ner mer i vikt

2011-07-8 | 21:58

av Mona Hallin

Ung och matmissbrukare

2011-05-8 | 19:16

av Viveca Annell

Kan man kräkas om man är GBP-opererad?

2011-05-19 | 10:03

av Jacob Freedman

Gastric Bypass och Vitaminer

2011-03-29 | 22:25

av Mona Hallin

Problem med viktnedgång efter graviditet.

2011-03-2 | 21:48

av Viveca Annell

Hur kommer jag till rätta med magmunsbråcket?

2011-03-11 | 12:16

av Jacob Freedman

Gått ner 12 kilo men hur fortsätter jag?

2011-02-15 | 21:34

av Mona Hallin

Reflux och övriga skador på organen

2011-01-5 | 12:00

av Jacob Freedman

Övervikt -Gastric Bypass

2011-01-6 | 20:28

av Jacob Freedman

Behandlingshem för övervikt?

2010-10-14 | 16:32

av Mona Hallin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons