Fråga doktorn

Fråga   Vikt & kost

Fråga: bmi

Hur mäter man bmi?

Svar:

BMI (Body Mass Index) är ett sätt att beskriva kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. BMI beräknas genom formeln: vikten i kilo dividerat med längden i meter i kvadrat. Det innebär att om du exempelvis väger 85 kg och är 1,80 m lång, så har du ett BMI på 26,2 (85/(1,80 x 1,80)).

Viktigt är också att ta reda på fettets fördelning. Ju större andel av fettmassan som sitter kring magen (bukfetma), desto sämre är det ur ett hälsoperspektiv. Därför bör BMI-värdet kompletteras med en mätning av midjeomfånget (gränserna för övervikt respektive fetma är för män 94 cm respektive 102 cm och för kvinnor 80 respektive 88 cm).

Observera att är vi alla är olika byggda, och att det därför finns en viss marginal, inom vilket ditt BMI-värde kan ligga. Tänk också på att BMI-värdet inte gäller för barn. Således är BMI-värdet ingen exakt vetenskap, utan bör istället ses som en riktlinje.

Här ser du inom vilket område ditt BMI-värde helst bör ligga:

Under 18,5: Undervikt. Viktminskning är av medicinska skäl inte att rekommendera.

19-24,9: Normalvikt. Det finns inga medicinska skäl för dig att gå ner i vikt.

25 - 29,9: Övervikt. Du löper en ökad risk att drabbas av överviktsrelaterade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

30 och över: Fetma.

Läs gärna mer:
http://overvikt.netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=4164


Vänligen,

Mats Halldin
Redaktör/läkare Netdoktor Övervikt
Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
MAGSÄCKSPROBLEM

2014-08-13 | 11:06

av Sofia Antonsson

Komplikation efter diafragmabråcksoperation.

2012-09-11 | 13:25

av Jacob Freedman

Gastic Bypass

2012-06-17 | 17:12

av Jacob Freedman

Gastric bypass

2012-05-10 | 19:04

av Jacob Freedman

Strålskadad tarm

2011-07-31 | 13:22

av Mona Hallin

kan inte gå ner mer i vikt

2011-07-8 | 21:58

av Mona Hallin

Ung och matmissbrukare

2011-05-8 | 19:16

av Viveca Annell

Kan man kräkas om man är GBP-opererad?

2011-05-19 | 10:03

av Jacob Freedman

Gastric Bypass och Vitaminer

2011-03-29 | 22:25

av Mona Hallin

Problem med viktnedgång efter graviditet.

2011-03-2 | 21:48

av Viveca Annell

Hur kommer jag till rätta med magmunsbråcket?

2011-03-11 | 12:16

av Jacob Freedman

Gått ner 12 kilo men hur fortsätter jag?

2011-02-15 | 21:34

av Mona Hallin

Reflux och övriga skador på organen

2011-01-5 | 12:00

av Jacob Freedman

Övervikt -Gastric Bypass

2011-01-6 | 20:28

av Jacob Freedman

Behandlingshem för övervikt?

2010-10-14 | 16:32

av Mona Hallin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.