Övervikt - en epidemi?

Andelen överviktiga svenskar ökar - samtidigt som de överviktiga blir fetare och fetare.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Samma utveckling har man sett i många andra länder och det har lett till att världshälsoorganisationen WHO betecknar fetma som en världsomfattande epidemi. Och det finns inga tecken på att utvecklingen vänder. Tvärtom.

Vad beror övervikten på ?

Övervikt och fetma beror på att det genomsnittliga energiintaget från kosten under en längre tid är högre än den genomsnittliga energiförbrukningen. Efterhand som vikten ökar, ökar också energiförbrukningen. Det är nämligen inte bara underhudsfett man lägger på. En del av den ökade vikten är organ och muskler som förbränner energi.

Efterhand som man lägger på vikt, ökar också kaloriförbränningen. Fettdepåerna spottar ut fett i blodomloppet, och ju större fettdepåerna är, desto mera fett kommer det ut i blodet. Ju mer fett det finns i blodet, desto mera fett förbränns också.

Annons
Annons

Man stabiliserar sig på en ny högre kroppsvikt när ökningen i energiförbrukning och fettförbränning kommer på nivå med kostens innehåll av energi.

En ganska liten obalans i den reglerade balansen mellan energiintag och energiförbrukning är orsaken till att vissa människor går upp i vikt. Några få kalorier för mycket per dag under månader och år kan till slut bli till många kilo fett. Det rör sig om hårfina balanser, som det är helt omöjligt att styra enbart med hjälp av viljan.

Många olika fysiologiska faktorer påverkar den långsiktiga regleringen och gör att vissa människor lättare går upp i vikt än andra. Men som tur är finns det många möjligheter att själv göra något som utnyttjar de naturliga systemen så att man kan gå ner i vikt och hålla den nere utan svält och saknad.

Annons
Annons

Arv och miljö

Övervikt uppstår i samspel mellan en ärftlig, genetisk benägenhet och bestämda miljöfaktorer. Den kraftiga ökningen i antalet överviktiga människor beror sannolikt på förändringar i samhället, som i sin tur har ändrat vår livsstil - speciellt våra kost- och motionsvanor.

Dessa ändringar gör sammantaget att det mest självklara sättet att leva sitt liv samtidigt gör det lättare att äta mer energi och förbruka mindre. Maten har blivit billigare, och i synnerhet energität mat är billig. Det finns stormarknader, kiosker och matställen överallt, så den goda, kaloririka maten har blivit mycket lätt tillgänglig.

De flesta människor i dagens Sverige behöver inte utföra fysiskt krävande arbete för att skaffa föda och de flesta har stillasittande arbeten.

Inte ens på fritiden behöver man röra sig. Bilar och offentliga transportmedel gör att vi inte behöver använda kroppen speciellt mycket. Vårt behov av aktivitet och spänning får vi tillgodosett med TV, dataspel och att surfa på nätet.

Och vi behöver inte resa ut i världen för att sköta våra sociala kontakter. Telefoner, mobiltelefoner, e-mail och chat-rooms på Internet kan täcka dessa behov.

De genetiska anlagen

Vissa människor ökar mycket i vikt under livet, andra bara litet och några inte alls, även om kost- och motionsvanorna är identiska. Genetiskt betingade skillnader i ämnesomsättningen kan spela en roll för risken att utveckla övervikt.

Ett otal olika fysiologiska och genetiska faktorer påverkar både den totala energiomsättningen, kaloriförbränningen och aptitregleringen och därmed risken att öka i vikt.

Det finns dock goda möjligheter att motivera överviktiga personer att gå ned i vikt och hålla vikten med hjälp av omläggning av kosten, motion, medicin och psykosocialt stöd.

På ett större plan är det nödvändigt med samhällsförändringar för att vända utvecklingen. Det krävs politiska beslut, så att det blir lättare att få tillgång till och information om riktig kostsammansättning, och lättare att hålla på med fysisk aktivitet och motion i vardagen. Information är viktigt, men det räcker inte med det. Mer idrott i skolan, mer fysiskt krävande spel och lekar för barn, hälsosammare mat i skolornas matsalar, uppmaningar till industrin att utveckla bättre snabbmat, stadsplanering som skapar bättre plats för att cykla och gå, motionsrum på arbetsplatser, är exempel på saker som måste till.

Med information kan man få den enskilda personen att göra ett bättre val utifrån de möjligheter som samhället och omgivningen kan erbjuda.

Med politiska beslut kan man ändra omgivningen så att det riktiga valet också är det lättaste valet - eller i alla fall lättare och mera självklart än det är idag.


Annons
Annons
Annons