Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Behandlingsalternativ vid fetma

”Det svåra är inte att gå ned i vikt, utan att bibehålla den nya vikten”. Grunden för all behandling av fetma utgörs av principen att intagen energi (kalorier) skall understiga den energi som förbrukas.

Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Resultatet blir då naturligtvis ett energiunderskott som leder till viktminskning. Fundamentalt i denna behandling är en begränsning av fettintaget, då fett innehåller relativt hög andel energi jämfört med andra näringsämnen. Man kan också öka förbränningen genom att vara fysiskt aktiv, vilket då underlättar viktnedgången. Även andra behandlingsalternativ kan komma ifråga, såsom läkemedel, kirurgi och olika typer av specialkost (proteinpreparat). Valet av metod är beroende på fetmans svårighetsgrad och målsättning med behandlingen samt individuella förutsättningar.

Behålla vikten på längre sikt

Ett stort problem vid viktnedgång, är att behålla vikten på längre sikt. De flesta studier pekar på att det är mycket vanligt att återgå till sin ursprungsvikt inom fem år efter avslutad behandling. Därför är patientens eget engagemang och motivation avgörande för behandlingsresultatet. Det är viktigt att inse att viktnedgång vid fetma handlar om en långvarig (livslång) behandling av ett kroniskt tillstånd – och detta av medicinska skäl, inte utseendemässiga, kosmetiska.

Det stora problemet är att viktminskningen i regel inte består. Nästan alla som behandlas mot fetma går ned i vikt till en början. Det första halvåret ger oftast resultat. Men inom något år har de flesta återvänt till ursprungsvikten.

Annons
Annons

En stor sammanställning från USA visar att de bästa resultaten på längre sikt fick de som gått ned mycket i början, minst 20 kilo. De hade ofta ätit lågenergikost (VLCD). När den första viktnedgången var mindre än 10 kilo var långtidsverkan betydligt sämre. Faktorer som ökar chansen att lyckas behålla den nya, lägre vikten är manligt kön, en stor viktnedgång i början, fysisk aktivitet, flitigt deltagande i behandlingsprogram.

Förändrade vanor

Även om viktminskningen inte lyckas kan ens nya vanor minska riskerna med fetma. Fysisk aktivitet, rökstopp och förbättrad kontroll av diabetes, högt blodtryck och förhöjda blodfetter är insatser som minskar farorna med att vara överviktig eller fet. Även om kilona inte försvunnit kan nya, bättre vanor minska risken för sjukdomar efter behandling. Detta gäller särskilt fysisk aktivitet.

Källa: Fetma - problem och åtgärder, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om fetma och överviktskirurgi (obesitas) på NetdoktorPro

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons