Blodbrist (järnbrist)

Järnbrist/blodbrist är väldigt vanligt förekommande, särskilt bland kvinnor. Det uppstår helt enkelt när man inte får i sig tillräckligt med järn via den dagliga kosten.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Blodbrist till följd av järnbrist orsakas vanligen av nedsatt produktion av röda blodkroppar men kan ibland bero på en ökad nedbrytning (förkortad livslängd) av dessa.

Varför får man järnbrist?

Järnbrist uppkommer när tillförseln av järn i kosten inte motsvarar kroppens behov, eller när det föreligger ökade förluster ofta i form av blödningar.

För lite järn i kosten

  • Järnfattig kost, ses oftast hos vegetarianer. Detta beror på att vår viktigaste källa till järn är kött.

Minskat upptag av järn

  • Vissa mag-tarmsjukdomar (till exempel efter mag-tunntarmsoperationer, celiaki dvs glutenintolerans eller Crohns sjukdom), som orsakar ett dåligt upptag av järn och ibland även andra näringsämnen.

Ökat behov av järn

  • Ökat behov av järn föreligger vid några perioder i livet när en snabb tillväxt sker, till exempel under graviditet eller i samband med de perioder i barndomen då man växer mycket.

Järnbrist, ibland med anemi (blodbrist) ses ofta hos kvinnor med kraftig menstruation, pågående graviditet samt hos dem som har svårt att få i sig tillräcklig mängd järn genom kosten (ensidig eller dålig kosthållning). Detta kan ibland räcka som förklaring. Järnbrist utan någon orsak skall alltid undersökas av en läkare då orsakerna kan vara blödningar i mag-tarmkanalen.

Annons
Annons

Symptom på järnbrist

Är man i övrigt frisk får man sällan symptom på blodbrist förrän hemoglobinvärdet (Hb) är under 100 g/L. De första tecknen på blodbrist kan då vara trötthet, hjärtklappning, andfåddhet vid kroppslig ansträngning och ibland yrsel. Vid mer uttalad blodbrist (Hb 70-80 g/L) eller hos äldre kan symptom av arterioskleros (åderförkalkning) i form av kärlkramp, och smärtor i benen (claudicatio intermittens) lättare utlösas om det samtidigt färeligger blodbrist.

Så kan du undervika järnbrist

Äta en varierad och näringsriktig kost. Ibland behövs extra tillskott av järn, speciellt i samband med perioder av ökat behov, till exempel under graviditet. Är du gravid kan du fråga på mödravårdscentralen eller din läkare om järntillskott under graviditeten.

Hur ställs diagnosen blodbrist på grund av järnbrist?

Diagnosen blodbrist (anemi) ställs genom att mäta hemoglobinvärdet. Vid järnbristanemi är de röda blodkropparna små och bleka, men innan det gått så långt att blodbrist utvecklats syns en eventuell järnbrist genom ett sänkt serumjärnvärde och ett förhöjt transferrinvärde (det protein som transporterar järnet i serum).

Annons
Annons

I dag mäts ofta serum-ferritin (det protein som lagrar järn i cellerna), som vid järnbrist är lågt. Härefter skall själva orsaken till järnbristen förklaras, vilket kan kräva en omfattande utredning av mag-tarmkanalen.

Trolig utveckling

Är den utlösande orsaken till järnbristen behandlingsbar och du samtidigt får järntillskott, blir du frisk.

Vad kan läkaren göra?

Undersöka dig och starta behandling med järn, vilket oftast ges som tabletter men någon enstaka gång som injektionspreparat. Samtidigt behöver järnbristen förklaras och då kan en utredning för att finna orsaken bli nödvändig för att sedan kunna behandla den underliggande orsaken till din brist.


Annons
Annons
Annons