Blodbrist (folatbrist)

Blodbrist orsakas vanligen av nedsatt produktion av röda blodkroppar men kan ibland bero på en ökad nedbrytning (förkortad livslängd) av dessa.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Orsaker till folatbrist

Folatfattig kost. Folat finns i till exempel rött kött och mörkgröna grönsaker, men vitaminet är värmekänsligt och förstörs lätt genom lång uppvärmning. För lite folat i kosten ses särskilt hos nedgångna alkoholister och äldre med ensidig kost.

Vid vissa tillstånd krävs ökad mängd folsyra, till exempel vid ökad produktion av röda blodkroppar på grund av ärftlig blodbrist (hemolytisk anemi) samt under graviditet (folsyra krävs för att undvika ryggmärgsbråck hos fostret)

Nedsatt absorbtion (upptagningsförmåga). Vid tunntarmssjukdomar som generellt ger en nedsatt upptagning, till exempel glutenintolerans (celiaki), och vid tunntarmsresektion.

Annons
Annons

Hur märks folatbrist?

Är man i övrigt frisk får man sällan symptom på blodbrist förrän blodvärdet (Hb) är under 90-100 g/l. De första tecken på blodbrist är trötthet, hjärtklappning, andningssvårigheter och yrsel. Rör det sig om uttalad blodbrist hos äldre kan det förekomma kärlkramp, huvudvärk och smärtor i benen (claudicatio intermittens).

Vad kan man göra för att undvika brist på vitaminet folat?

Äta en varierad kost, med mat som innehåller mycket folsyra, till exempel broccoli, gröna bönor, grön sparris, apelsin och apelsinjuice, havregryn, fullkornsprodukter, oxkött och lever. Vara uppmärksam på om man har genomgått en tunntarms- eller magoperation. Då kan magtarmkanalen ha svår att ta upp folat ur kosten.

Hur ställer läkaren diagnosen folatbrist?

Först måste läkaren vara säker på om du har blodbrist. Blodprovsanalysen omfattar en beskrivning av de röda blodkropparna. Vid folsyrabrist är de röda blodkropparna större än vanligt men har normal pigmentering.&nbsp I blodet kan påvisas för låga halter av folsyra, och förhöjd plasmakoncentration av homocystein. Därefter ska orsaken till blodbristen hittas, och läkaren ska ta ställning till om det går att behandla själva orsaken till blodbristen.

Annons
Annons

Möjlig försämring

  • Andningssvårigheter, hjärtklappning och kärlkramp.

Förmodad utveckling

  • Behandlas orsaken till blodbristen och täcks behovet av vitaminer, försvinner blodbristen.

Vad kan jag göra själv?

  • Äta en varierad kost.
  • Vara uppmärksam på signaler från din kropp, och söka läkarvård om symptom uppstår.
  • Vid graviditet, tala med din läkare om tillskott av folsyra under graviditeten.

Vad kan läkaren göra?

  • Undersöka dig och erbjuda dig behandling med folat.
  • Utreda orsaken till folatbristen.

Medicin

  • Vitaminer, Folacintabletter 1-3 per dag.


Annons
Annons
Annons